Życzenia Świąteczne i Noworoczne dla Członków PIGOSK, Kontrahentów i Sympatyków

  

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

dobrego zdrowia , pogody ducha, ciepła rodzinnego

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym  2015 roku  przesyłam

Członkom Izby , Współpracownikom i ich Rodzinom

W imieniu zarządzających Izbą

Krzysztof Szymański

Prezes Zarządu