Senat RP - Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie Rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1957, 2292 i 2292-A).

W dniu 20 maja 2014 roku odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie Rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1957, 2292 i 2292-A).

Komisja przyjęła ww. projekt ustawy. 

Zmianie uległ termin wprowadzenia w życie zwolnienia z obowiązku odbycia zajęć teoretycznych, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1. Zmiana ta nie będzie obowiązywała od 1 stycznia 2015 r. jak zakładano wcześniej lecz po okresie vacatio legis przewidzianym po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o kierujących pojazdami.

Jeżeli proces procedowania nad ustawą będzie przebiegał tak szyko jak do tej pory, to można zakładać, że powyższa zmiana może już obowiązywać w sierpniu br.

  ustawa_o_zmianie_ustawy_o_kierujach_pojazdami_druk_nr_638.pdf

druk_638a.pdf

opinia__biura_legislacyjnego_do_ustawy_o_kierujacych_pojazdami_druk_638_.pdf