Relacja z udziału w dniu 09.01.2014 r. w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011r. o kierujących pojazdami / druk 1957/

Obrazek użytkownika osk110

W dniu  09 stycznia 2014r odbyło się posiedzenie powołanej w dniu 12.12.2013 r. podkomisji nadzwyczajnej  Sejmowej Komisji Infrastruktury /INF/ do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami / druk 1957/. Obrady prowadził przewodniczący podkomisji poseł Leszek Aleksandrzak / SLD/.

W posiedzeniu uczestniczyli:

ze strony rządowej

Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu w MIiR

Łukasz Twardowski po Dyrektora DTD MIiR

ze strony społecznej

KSD WORD Warszawa – Łukasz Kucharski (Łódź), Andrzej Szklarski (W-wa), Aleksander Kowalewicz (Poznań)

LOK Warszawa – Grzegorz Jarząbek i Jarosław Jarzyński

PFSSK Warszawa - Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos, Wojciech Szemetyłło

PIGOSK Piastów – Jan Domasik i Wojciech Góra

KIEROWCA.PL Warszawa – Włodzimierz Zientarski, Michał Łydka, Krzysztof Ledzion

OIGOSK Koszalin – Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas i Adam Próchnicki

OZPTD Stobno– Maciej Wroński

Stowarzyszenie Psychologów Transportu – Andrzej Markowski

Izba Gospodarcza Zakładów Komunikacji Miejskiej -  Marcin Żabicki, Dorota Minorczyk ( Tramwaje Warszawskie)

 

Po wielowątkowych, obszernych wypowiedziach przede wszystkim przedstawicieli strony społecznej.

Przewodniczący Aleksandrzak poprosił o przesłanie w terminie do 16 stycznia br. postulatów zmian z przywołaniem konkretnych jednostek redakcyjnych ustawy, które zostaną następnie przekazane do Biura Legislacyjnego Sejmu celem zaopiniowania pod względem zgodności z zasadami przebiegu procesu legislacyjnego.

Zaniepokoiło nas stwierdzenie legislatora, że przedłożenie ma określony zakres i składane propozycje powinny generalnie mieścić się w nim.

Na zadane przez kol. wiceprezesa OIGOSK Zbigniewa Popławskiego wprost pytanie poseł  Aleksandrzak potwierdził, że propozycje zmian wypracowane przez zespół roboczy we współpracy z MTBiGM prezentowane w projekcie z 20.06.2013r zostały przekazane i są aktualnie analizowane przez BL.

Po posiedzeniu podkomisji rozmawialiśmy z dyr. DTD MIR p. Łukaszem Twardowskim, któremu przedstawiliśmy obawy odnośnie uwzględnienia w procedowaniu tego komisyjnego projektu wypracowanych, uzgodnionych postulatów, propozycji organizacji społecznych środowiska OSK prezentowanych w projekcie z dnia 20 czerwca 2013 r.

Dyrektor Twardowski uspokajał… twierdząc, że jego zdaniem nie ma takich zagrożeń.

Czy rzeczywiście? okaże się już za ok. dwa tygodnie  ( planowane pos. Sejmu 22,23,24 stycznia 2014 r.)