Relacja z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957) w dniu 19 lutego 2014 r.

W dniu 19 lutego 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957). Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 12 marca br.

Link do transmisji video: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#FB0DC8F0F520760EC1257C7C0049441A

Dyrektor PIGOSK

W. Góra