Relacja z obrad IX Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

W dniu 28 marca 2014 r. w siedzibie Izby w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1 odbyło IX Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia powitał prezes PIGOSK Jan Domasik, życząc delegatom podejmowania mądrych i rozważnych decyzji podczas wyborów do nowych władz Izby oraz owocnych obrad.

Po powitaniu wszystkich delegatów Prezes PIGOSK dokonał uroczystego wręczenie odznaki godności honorowego członka PIGOSK oraz kwiatów wraz z życzeniami dla Pana Tadeusza Piotrowskiego, który jest członkiem założycielskim Izby.  Odznaka Godności Honorowego Członka PIGOSK jest uhonorowaniem szczególnych zasług kolegi Tadeusza Piotrowskiego oraz symbolizuje mocną więź zIzbą.

Następnie delegaci wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu PIGOSK, skarbnika oraz poszczególnych Komisji. Prezes Jan Domasik w swoim wystąpieniu przedstawił  sprawozdanie z działalności Izby za okres 2012 -2013 tj. za czas zarządzania PIGOSK. Za największy sukces ustępującego Zarządu uważa osiągnięty cel w rozwoju PIGOSK, integracji członków oraz wzrost potencjału ekonomicznego Izby.

Równie ważnym osiągnięciem jest przyjęcie przez MTB i GM oraz Podkomisję Nadzwyczajną zgłoszonych poprawek PIGOSK do projektu zmiany ustawy o kierujących pojazdami oraz podjęcie działań wyjaśniających ważność certyfikatów symulatorów o 3 stopniach swobody.

Ponadto zachęcał delegatów do szukania i zgłaszania kandydatów do nowych władz Izby. Na zakończenie swojego wystąpienia zaproponował na swojego następcę na prezesa kandydaturę Krzysztofa Szymańskiego. Zapewnił wszystkich, że jest to jeden z najlepszych kandydatów charakteryzujący się dużym i bogatym doświadczeniem w prowadzeniu organizacji społecznej PFSSK pełniąc w niej funkcję prezesa przez dwie kadencje od 2006 – 2014 r.

Za dotychczasową pracę na rzecz PIGOSK Prezes Jan Domasik otrzymał podziękowanie od przybyłych delegatów. Życzenia oraz kwiaty były wyrazem uznania ustępującego Prezesa.

Delegaci IX Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców dokonali wyboru do władz Izby.

Nowym Prezesem PIGOSK na kolejną 4 letnią kadencję został wybrany kolega Krzysztof SZYMAŃSKI.

 

Członkami zarządu zostali:

1.      Czesław SWARYCZEWSKI – wiceprezes

2.      Marek GAWROŃSKI – wiceprezes

3.      Wojciech GÓRA – sekretarz

4.      Marek STASIAK – skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

1.      Zbigniew USZCZYŃSKI – przewodniczący

2.      Danuta KARDAŚ – wiceprzewodnicząca

3.      Andrzej SURAL – sekretarz

4.      Zbigniew BEM – członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:

1.      Grzegorz DŁUGOSZEWSKI – przewodniczący

2.      Witold SAMSEL – wiceprzewodniczący

3.      Michał SZYPURA – sekretarz

4.      Marek GLISZCZYŃSKI - członek

W imieniu wszystkich delegatów złożono serdeczne gratulacje Prezesowi PIGOSK Krzysztofowi SZYMAŃSKIEMU, Członkom Zarządu PIGOSK i pozostałym Członkom Komisji Statutowych.

Prezes PIGOSK Krzysztof SZYMAŃSKI podziękował jednocześnie wszystkim delegatom, którzy spełnili swój obowiązek i oddali swój głos na jego kandydaturę.

Zapewnił, iż osobiście jest pełen nadziei na merytoryczną współpracę z wszystkimi członkami Izby dla dobra PIGOSK.