Relacja z II Konferencji szkoleniowej PIGOSK w dniach 10 - 12 października 2014 r. w Bełchatowie

„II Konferencja szkoleniowa PIGOSK” – pod tym hasłem w dniach 10 – 12 października 2014 r. w Hotelu  ,,WODNIK” w Bełchatowie odbyła się II Konferencja Szkoleniowa PIGOSK poświęcona aktualnym zmianom w ustawie o kierujących pojazdami, sytuacji w branży szkoleniowej OSK oraz poprawie jakości szkolenia kierowców.

Jest to już druga konferencja PIGOSK, której przyświecały dwa cele: szkoleniowy oraz integrujący środowisko szkoleniowe. Głównym zamierzeniem konferencji było zapoznanie członków Izby z obowiązującymi już zmianami w ustawie o kierujących pojazdami oraz zmianami, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2015 r.. Podczas konferencji zdefiniowane zostały również problemy z jakimi aktualnie spotyka się środowisko OSK.

 

W dniu 10 października 2014 r. o godz. 16.00 Konferencję otworzył Prezes PIGOSK Krzysztof Szymański, który swoim wystąpieniem powitał zaproszonych gości oraz przybyłych Członków Izby wraz z osobami towarzyszącymi. W dalszej części wystąpienia Prezes PIGOSK przedstawił program konferencji, a następnie zapoznał uczestników ze zmianami w uokp.

W Konferencji uczestniczylo 81 osób, w tym zaproszeni goście tj. Dyrektor ITS Marcin Ślęzak wraz z Tomaszem Kamińskim, Przewodniczący KSD WORD z Łodzi Pan Łukasz Kucharski, Pan Bogusław Kulawiak Dyrektor WORD w Piotrkowie Trybunalskim, Pan Andrzej Kramarz Kierownik oddziału Komunikacji w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Henryk Radomski Prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Prezes PFSSK Krzysztof  Bandos, przedstawiciel OIGOSK Zbigniew Gryglas, Pan Tomasz Żmuda Broker Ubezpieczeniowy, Pan Witold Wiśniewski z firmy Grupa IMAGE Sp. z o.o., Pan Zbigniew Papuga z Agencji Wydawniczej LIWONA,.

 

 

Prezes PIGOSK Krzysztof Szymański w swoim wystąpieniu zasygnalizował bardzo ciekawy temat dla środowiska OSK, dotyczący ceny minimalnej za szkolenie. Informując uczestników konferencji, że PFSSK jest autorem pisma dotyczącego ceny minimalnej za szkolenie przesłanego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, poprosił o zabranie głosu Prezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa o szczegółowe przedstawienie tematu ,,ceny minimalnej”.

Po wystąpieniu Prezesa PIGOSK głos zabrał Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego z Warszawy – Pan Marcin Ślęzak odnosząc się do wprowadzonych zmian do uokp, a następnie Pan Tomasz Kamiński z Centrum Zarządzania i Teleinformatyki Transportu ITS, który przedstawił prezentację na temat ,,Wybrane aspekty działalności Instytutu Transportu Samochodowego związane z OSK”.

Kolejnym prelegentem konferencji był Pan Witold Wiśniewski z firmy Grupa IMAGE, który zapoznał wszystkich z projektem pt.: ,,Ogólnopolski Projekt Szkoleniowy ECO driving w OSK”.

Następnego dnia tj. 11 października 2014 r. najistotniejszym punktem programu konferencji były wystąpienia Przewodniczącego KSD WORD z Łodzi Pana Łukasza Kucharskiego, Pana Henryka Radomskiego Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Pana Bogusława Kulawiaka Dyrektora WORD w Piotrkowie Trybunalskim, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili problematykę dotyczącą zasad przeprowadzania egzaminów oraz Pana Andrzeja Kramarza Kierownika Oddziału Komunikacji w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Pan Andrzej Kramarz przedstawił bardzo ważne dla szkoleniowców zagadnienia:

1.       -  Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy.

2.       -  Sprawowanie nadzoru Wojewody Łółdzkiego  nad procesem szkolenia kierowców na terenie województwa łódzkiego – rażące   naruszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia.

3.       - Testy kwalifikacyjne przeprowadzone przez komisje powołane przez wojewodę -  problemy występujące na egzaminach.

 

W czasie wolnym uczestnicy konferencji udali się na wycieczkę poświęconą zwiedzaniu Elektrowni  Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego.

    

 

Na zakończenie Prezes PIGOSK Krzysztof Szymański podziękował wszystkim zaproszonym gościom za ciekawe i merytoryczne przedstawienie tematów oraz uczestnikom konferencji za przybycie i zaangażowanie podczas konferencji, poprzez aktywny udział w prowadzonych dyskusjach.

 

 Zredagował:

Wojciech Góra