Relacja z dnia 01.04.2014 r. tj. posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu o zmianie ustawy o kierująch pojazdami ( druk nr 1957).

W dniu 01 kwietnia 2014 r. w sali nr 14 (bud. G) w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się ostatnie zamknięte posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu o zmianie ustawy o kierująch pojazdami ( druk nr 1957). Na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej nie uczestniczyli przedstawiciele strony społecznej.

To nie ,,Prima aprilis" jak by się mogło wydawać, ale szokiem jest dla środowiska OSK zgłoszona przez Posła PO Arkadiusza LITWIŃSKIEGO poprawka uchylająca koniecznosć przeprowadzania cześci teoretycznej szkolenia kierowców, krótko mówiąc likwidacja szkolenia.

PIGOSK jest przeciwna proponowanym zmianom przez podkomisję nadzwyczajną, dotyczących nie obowiązkowego szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

W dniu 9 kwietnia 2014 r.  o godz. 12.00 planowane jest posiedzenie komisji infrastruktur, na której będzie rozpatrywany ww. projekt.


Poniżej zamieszczony jest adres strony internetowej na której znajduje się relacja z zamkniętego posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=5B4C92B5E91F9748C1257CA1005E2362

Dyrektor PIGOSK

W. Góra