Posiedzenie Komisji Infrastruktury w dniu 10.06.2014 r. w sprawie poprawek do ustawy o kierującyc pojazdami

 

W dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 10.30 w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia uchwały Senatu RP z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ( druk sejmowy nr 2469 ).

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców na wniosek Prezesa Izby była reprezentowana przez dyrektora Wojciecha Górę, który na początku posiedzenia komisji postulował o wykreślenie poprawki nr 2 dotyczącej możliwości kierowania motocyklami o pojemności skokowej do 125 cm3 przez kierowców posiadających  prawo jazdy kat. B przez co najmniej okres 3 lat. Zdaniem PIGOSK likwidacja szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania  ww. motocyklami jest pretekstem i przesłanką do pogarszającego się bezpieczeństwa motocyklistów. Kierowcy motocykli podlegają  odmiennym badaniom lekarskim, których zakres ma za zadanie wyeliminować kandydatów, którzy z uwagi na stan zdrowia nie mogą kierować motocyklami, między innymi z uwagi na problemy z błędnikiem. Ale jak widać nie ma  to znaczenia  na obecnym etapie zmiany uokp. Pozostaje nam tylko czekać na pierwsze wypadki drogowe po wejściu w życie ustawy.

Komisja odrzuciła poprawki nr 12, 13  dotyczące okresu vacatio legis, które zostały zgłoszone przez stronę społeczną  PIGOSK, OIGOSK i PFSSK podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 29 maja 2014 r.

Podczas posiedzenia komisji przyjęto istotną poprawkę nr 4, która zawiera nowy zapis mówiący o formie zatrudnienia instruktorów.

Aprobatę uzyskała poprawka nr 7 zezwalająca wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego spełniającym wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3-5 na prowadzenie szkolenia dla kandydatów na instruktorów.

Reasumując posiedzenie Komisji Infrastruktury, posłowie odrzucili poprawkę nr 1, 9, 11, 12, 13 i 14.

Opracował. W. Góra

 uchwala_str_1.jpg

uchwala_str_2.jpg