Pismo z Departamentu Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS dot. umów zawieranych z członkami komisji egzaminacyjych

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w dniu 26.08.2014 r. wystosowała pismo do ZUS Dapartamentu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wyjaśnieniaproblemu ogólnokrajowego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego po kursie kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

W dniu 03.10.2014 r. do biura Izby wpłynęło pismo, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia jaki rodzaj umów powionien być zawierany z członkami komisji egzaminacyjnych na przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego po kursie kwalifikacji wstępnej kierowców wykonujących przewóz drogowy.

W załączeniu zamieszczona jest odpowiedź z ZUS.

Dyrektor PIGOSK

Wojciech Góra