Kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957).

W dniu 20 marca 2014 r. w sali nr 14 (bud. G) w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu o zmianie ustawy o kierująch pojazdami ( druk nr 1957). Na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej rozpatrzono poprawki od poz. 60 do 89.

Planowane są jeszcze dwa posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej, na których będą rozpatrywane poprawki zgłoszone w trakcie procedowania projektu o zmianie uokp. Przewodniczący podkomisji Pan Poseł Leszek Aleksandrzak oznajmił, że będą jeszcze raz omawiane poprawki, które były kontrowersyjne dla środowiska społecznego do których złożone zostały dodatkowe szczegółowe wyjaśnienia.

Poniżej zamieszczony jest adres strony internetowej na której znajduje się relacja z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=1276062AAA9ECB27C1257C9B004C3BF5

Dyrektor PIGOSK

W. Góra