Dz.U. 2014 poz. 970, Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Ukazał się już Dziennik Ustaw poz. 970, Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Zgodnie z Art. 15 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia zwyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 4–6 wchodzą w życie z dniem 25 października 2014 r. ( po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia),

     2) art. 1 pkt 12, pkt 16 lit. c oraz pkt 28 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

dz._u._poz._90_z_dnia_24.07.2014_r._o_zmianie_ustawy_o_kierujacych_pojazdami.pdf

 

Dyrektor PIGOSK

Wojciech Góra