Relacja z Konferencji szkoleniowej PIGOSK w dniach 6 - 8.09.2013 r. w Smardzewicach

Obrazek użytkownika osk110

Konferencja szkoleniowa PIGOSK” – pod tym hasłem w dniach 6 – 8 września 2013 r. w Centrum Konferencyjnym ,,MOLO” w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim odbyła się konferencja poświęcona poprawie sytuacji w branży szkoleniowej OSK.

To pierwsza konferencja PIGOSK  mająca na celu zdefiniowanie problemów z jakimi aktualnie spotyka się środowisko OSK oraz wyrażenie mankamentów oraz uciążliwości dotykające od 19 stycznia 2013 r. również obywateli w procedurach uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście tj. Prezes PFSSK Krzysztof Szymański, Prezes OIGOSK Roman Stencel, przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego w MT,B i GM Pan Łukasz Twardowski, Zastępca Dyrektora ITS Marcin Ślęzak wraz z Panią Izabellą Mitraszewską
W dniu 6 września 2013 r. Konferencję otworzyło przemówienie  Jana Domasika. Prezes PIGOSK zaznaczył, że w dobie kryzysu potrzebujemy natychmiastowej, nie cierpiącej zwłoki zmiany zapisów w ustawie o kierujących pojazdami w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, które poprawią zarówno sytuację ośrodków Szkolenia kierowców oraz zachęcą kandydatów na kierowców do zapisywania się na kursy i uzyskiwania prawa jazdy.

Po wystąpieniu Prezesa PIGOSK głos zabrał Prezes PFSSK z Warszawy – Krzysztof Szymański, a następnie Prezes OIGOSK z Koszalina – Roman Stencel. Obydwaj Prezesi utożsamili swoje wystąpienia z problematyką przedstawioną na początku Konferencji.

                                                                                                  

 

Pani dr. Izabella Mitraszewska w swoim wystąpieniu przedstawiła prezentację na temat aktualnej sytuacji w zakresie projektowanych zmian dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców, bazy pytań egzaminacyjnych, rynku pracy OSK oraz bazy instruktorów i OSK. Dowiedzieliśmy się, ze są planowane zmiany organizacyjno-prawne w zakresie egzaminów dla kandydatów na kierowców. „Do 23 września ma powstać konsorcjum które pozwoli wybrnąć z aktualnego kryzysu. To wniosek płynący z informacji przedstawionej przez wiceministra transportu Macieja Jankowskiego na posiedzeniu Komisji

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. ITS obsłuży WORDy wspólnie z PWPW.”

 W związku z powyższym będzie:

  • jeden system teleinformatyczny,
  • jedna baza pytań egzaminacyjnych,
  • weryfikowanie  i zatwierdzanie bazy pytań przez ekspertów MTBiGM,
  • projektowane zasady dostępu do bazy pytań.

Do 23 września powstanie konsorcjum ITS i PWPW, które w całym kraju obsłuży proces egzaminowania kierowców w oparciu o system teleinformatyczny PWPW oraz bazę pytań ujednoliconą przez ITS i zweryfikowaną przez ekspertów MTBiGM.

28 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem Macieja Jankowskiego, Podsekretarza Stanu w MTBiGM. W trakcie spotkania zaprezentowano plan ujednolicenia systemu oraz bazy pytań egzaminacyjnych we wszystkich ośrodkach ruchu drogowego.

W najbliższych dniach PWPW i ITS uzgodnią harmonogram migracji WORD-ów z systemu dotychczas utrzymywanego przez ITS do systemu PWPW. Do 6 września harmonogram zostanie przekazany przewodniczącemu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz Ministrowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi, Sekretarzowi Stanu w MTBiGM. Zgodnie z deklaracjami złożonymi podczas obrad komisji, wdrożenie powinno zakończyć się najpóźniej do 30 listopada 2013r.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w 2014 roku wszystkie WORD będą przeprowadzać egzamin państwowy na prawo jazdy z wykorzystaniem jednolitego systemu teleinformatycznego oraz jednolitej bazy pytań egzaminacyjnych, zatwierdzanej przez MTBiGM. System będzie połączony interfejsem z systemem wydawania uprawnień do kierowania funkcjonującym w starostwach. W ten sposób połączone systemy zapewnią w pełni elektroniczny obieg informacji pomiędzy STAROSTWEM, OSK, WORD i CEPIK.

W dalszej części prezentacji omówiony został dostęp do bazy pytań egzaminacyjnych. Pytania będzie mógł tworzyć każdy, one mogą też funkcjonować na rynku, co nie znaczy, że zostaną przeznaczone do egzaminu. Do egzaminu będą używane tylko i wyłącznie te pytania, które uzyskają certyfikat ministerstwa transportu.”

Jeżeli chodzi o bazę danych instruktorów i OSK, to ITS nadal utrzymuje bazę instruktorów i OSK. Ponieważ część starostw nie wykupiło modułu ewidencji instruktorów – nie istnieje centralna baza instruktorów. Baza OSK nie jest przez nikogo administrowana, w związku z czym istnieją problemy z zapisami kandydatów na egzamin.

Na zakończenie spotkania odbyła sięprezentacja oprogramowania do zarządzania OSK pod nazwą ,,OSK Profit” oraz materiałów edukacyjnych przez  firmę L-Profit Sp. z o.o. z Olsztyna.

Następnego dnia tj. 7 września 2013 r. najistotniejszym punktem programu konferencji, było wystąpienie Dyrektora Departamentem Transportu Drogowego w Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

 

W dyskusji, która wynikła ze spotkania przedstawiciele branży szkoleniowej wyrażali swoje rozżalenie i irytację, stanem w jakim jest branża szkoleniowa, a także brakiem kontaktu z resortem Ministerstwa.

Uczestnicy konferencji podczas spotkania z przedstawicielem Departamentu Transportu Drogowego wielokrotnie zgłaszali problemy związane z bardzo ciężką sytuacją przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, a zwłaszcza w zakresie kat. B prawa jazdy. Padało bardzo dużo stwierdzeń, iż trudna sytuacja OSK spowodowana jest przede wszystkim błędnymi zapisami w ustawie o kierujących pojazdami

Wymienić wszystkie nie sposób, ale najistotniejsze, poruszone na spotkaniu to: rozbieżności i błędy w bazie pytań, nieuregulowana jasno w ustawie kwestia dot. kategorii A1,A2,AM, 

Na zgłaszane postulaty Pan Łukasz Twardowski udzielił zasadniczej odpowiedzi, stwierdzając, iż priorytetową dla niego sprawą na dzień dzisiejszy jest usprawnienie tego systemu, aby w końcu kandydat na kierowcę i profil kandydata na kierowcę mógł funkcjonować normalnie, tak jak było to planowane przed wejściem w życiu ustawy. I to jest priorytet i na tym się głównie koncentruje w chwili obecnej Ministerstwo. Natomiast pozostałe zmiany będą wprowadzane sukcesywnie jak najszybciej jak to jest możliwe, ale to wymaga czasu.

Uczestnicy konferencji zaapelowali do Pana Dyrektora o to, aby to co zostało zaczęte przez zespół roboczy ds. zmian przepisów  regulujących funkcjonowanie OSK, było dalej realizowane przez MTB i GM.  Problemy, które zostały poruszone na sali są zawarte w projekcie, a więc to jest wszystko przygotowane tylko żeby ruszyła ścieżka legislacyjna, dzięki której zostaną dokonane zmiany przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Jedyną deską ratunku w tak trudnej sytuacji OSK jest szybka zmiana przepisów, która zachęci ludzi do zapisywania się na szkolenia i przystępowania do egzaminu, i tu wszystkim bardzo zależy na tym, aby ten system zaczął normalnie funkcjonować.

Podczas spotkania w Smardzewicach ze strony przedstawiciela resortu padła propozycja spotkania po 16 września z prezesami 4 organizacji reprezentujących OSK tj. PIGOSK, PFSSK, OIGOSK i LOK.
W czasie wolnym uczestnicy konferencji udali się na wycieczkę poświęconą zwiedzaniu okolic Tomaszowa Mazowieckiego i Wolborza. W programie wycieczki była trasa turystyczna ,, Bunkier w Konewce”, Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła położony w dolinie Pilicy oraz zwiedzanie Spały.

Na zakończenie Prezes PIGOSK Jan Domasik podziękował wszystkim zaproszonym gościom za ciekawe i merytoryczne przedstawienie tematów oraz uczestnikom konferencji za przybycie i zaangażowanie podczas konferencji, poprzez aktywny udział w prowadzonych dyskusjach.