Pismo MTB i GM Nr TD 6p - 076 - 273/13 z dnia 23.09.2013 r. dotyczące symulatorów o 3 -ch stopniach swobody.

Obrazek użytkownika osk110

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców  wystosowała pisma do Polskiego Centrum Akredytacji oraz jednostek certyfikujących: PIMOT z Warszawy, Instytutu Transportu Samochodowego z Warszawy i Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa. sprawie ważności Certyfikatów urządzeń technicznych do symulowania jazdy w warunkach specjalnych wykorzystywanych w Polsce do szkolenia kierowców zawodowych, które zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. ( Dz. U. Nr 43 poz. 246 ) Art. 6 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przed dniem wejścia w życie ustawy uznane były za spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 g ust. 12 ustawy zmieniającej w art. 1.

            Zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 8 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Nr 81 poz. 444 )  w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych §1 zostały określone wymagania techniczno – organizacyjne oraz zakres funkcjonalności realizowanej przez urządzenie do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, zwane ,,symulatorem”.

        W ocenie PIGOSK symulatory, którym minął termin ważności Certyfikatu i które nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu MI z dnia 8 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Nr 81 poz. 444 ) w sprawie urządzenia do symulowania jazdy, nie powinny być dopuszczone do prowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, o których mowa w Rozporządzeniu MI z dnia 1 kwietnia 2010 r. ( Dz. U. Nr 53 poz. 314 ) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

         W chwili obecnej w kraju do szkolenia kierowców zawodowych z jazdy w warunkach specjalnych wykorzystywane są symulatory o różnych możliwościach technicznych tj. symulatory o6 stopniach swobody i symulatory o 3 stopniach swobody nie spełniające wymagań techniczno – organizacyjnych oraz zakresu funkcjonalności.          

        Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z przywołanymi przepisami prawnymi Przedsiębiorca dysponujący urządzeniem do symulowania jazdy w warunkach specjalnych zwane ,,symulatorem”, któremu minął termin ważności Certyfikatu chcąc  przedłużyć ważność Certyfikatu przez jednostkę akredytacyjną w polskim systemie akredytacji powinien dostosować ,,symulator” do wymagań techniczno – organizacyjnych oraz zakresu funkcjonalności realizowanej przez urządzenie do symulowania jazdy w warunkach specjalnych określonych w Dz. U. Nr 81 poz. 444 w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych.

         W związku z powyższym PIGOSK w trosce o jak najwyższą jakość szkolenia kierowców zawodowych zwróciła się do Ministerstwa  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Treść odpowiedzi zamieszczona jest poniżej.

 

mtb_i_gm_w_sprawie_symulatorow_o_3-ch_stopniach_swobody.pdf