Komunikat nr. 7 z obrad zespołu roboczego ds. zmian przepisów regulujących funkcjonowanie osk

Obrazek użytkownika osk110

 

W dniu 20 czerwca 2013 roku w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się kolejne, siódme posiedzenie zespołu roboczego, w którym uczestniczyli:


1. Andrzej Bogdanowicz – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego;
2. Monika Panasiuk – Wydział Kierowców w DTD;

Ze strony organizacji społecznych :

1) Roman Stencel – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców / OIGOSK/;
2) Zbigniew Popławski – wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców;

3) Grzegorz Jarząbek – prezes Ligi Obrony Kraju;

4) Krzysztof Szymański - prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców;

5) Jan Domasik - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców;
6) Wojciech Góra – wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców;

Uzgodniono i doprecyzowano ostateczny tekst wraz z uzasadnieniem projektu Ustawy z dnia ………… o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (w załączniku).

Następnie czterej prezesi staraniem i w obecności dyrektora Andrzeja Bogdanowicza spotkali się w sekretariacie Sejmowej Komisji Infrastruktury / INF/ z jej przewodniczącym posłem (PO) p. Stanisławem Żmijanem.
Na wstępie, złożyliśmy gratulacje z wyboru (19.06.2013) na funkcję przewodniczącego komisji.

Jako załącznik do wspólnego wniosku, przekazano posłowi w/w projekt ustawy.

Po kurtuazyjnym wstępie dyr. A. Bogdanowicz zrelacjonował przyczyny powołania i główne efekty pracy zespołu roboczego oraz jednoznacznie oświadczył, że proponowane regulacje są akceptowane przez Resort Transportu i są kompatybilne z kierunkowymi zmianami wyszczególnionymi w notatce służbowej dla sekretarza stanu MTBiGM znak TD-6p-020-38/13 z 16.04.2013r
link http://www.l-instruktor.pl/_files/repository/notatka_w_sprawie_prac_nad_zmiana_uokp.pdf

Prezesi podzielili się poczuciem ogromnej presji środowiskowej oraz wyartykułowali wysoki stopień niecierpliwości środowiska osk w oczekiwaniu na szybkie (jeszcze w tym roku) uchwalenie zmian obszernie uzasadnionych (10 str.) i wyszczególnionych w przedłożonym projekcie ustawy.
Wskazaliśmy na głęboki kryzys w branży osk spowodowany niżem demograficznym i związaną z nim nadmierną podażą usług szkoleniowych w stosunku do potrzeb (popytu) na rynku uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.
Podnosiliśmy, że pilne uchwalenie postulowanych zmian stanowiłoby przysłowiową „iskierkę nadziei” dla sporej rzeszy przedsiębiorców prowadzących osk, z których wielu zawiesiło działalność gospodarczą i poważnie rozważa rezygnację z jej kontynuacji ze względu na nieopłacalność ekonomiczną!
Wskazując na w/w dramatyczne dylematy, na „odchodnym” zapytaliśmy wprost „ kiedy możemy spodziewać się nr druku sejmowego?”
Poseł odpowiedział, że przekonuje go prezentowana argumentacja i rozumie powagę sytuacji środowiskowej.
Mimo wielości różnorodnych i pilnych problemów, którymi aktualnie zajmuje się Komisja INF - postara się o możliwie jak najrychlejsze wszczęcie procedury legislacyjnej przedłożonego projektu ustawy.
Spotkanie zakończyliśmy deklaracją posła o pozostawaniu w bieżącym kontakcie.

zredagował: Roman Stencel 24 czerwca 2013

opublikowano po akceptacji przez n/w:

Grzegorz Jarząbek - prezes LOK / akceptacja e-mail: Sent: Tuesday, June 25, 2013 12:15 PM
Krzysztof Szymański - prezes PFSSK / akceptacja e-mail: Sent: Monday, June 24, 2013 10:38 PM
Jan Domasik - prezes PIGOSK / akceptacja e-mail: Sent: Monday, June 24, 2013 10:02 PM