Komunikat nr 1 z obrad zespołu roboczego ds. zmian przepisów regulujących funkcjonowanie osk

Obrazek użytkownika osk110

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 marca 2013r zespół pracował w składzie:
MTBiGM / dyr. Andrzej Bogdanowicz ; Tomasz Piętka; Tomasz Berent - przedstawiciel Departamentu Prawnego
LOK / Jerzy Długoszewski
PFSSK / Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos
PIGOSK / Jan Domasik; Wojciech Góra
OIGOSK / Roman Stencel; Zbigniew Popławski; Zbigniew Gryglas

Uzgodniono ( przy sprzeciwie LOK odnośnie pkt. 1 i 6 ) zarekomendowanie do akceptacji kierownictwa Resortu Transportu n/w zagadnienia:

1. rezygnacja ze szkolenia w formie e-learningu ( art. 23 ust.3 ),
2. doprecyzowanie brzmienia art. 23 ust.4 uokp, traktującego o egzaminie wewnętrznym
3. zmiana brzmienia art. 27 ust.1 pkt.1 uokp, traktującego o obowiązku informowania o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone pierwsze zajęcia teoretyczne!
4. Rezygnacja z obowiązku przesyłania danych osób, które ukończyły kurs ( art.27 ust.1 pkt.4 ),
5. Przesyłane staroście informacje w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego albo podpisu stanowiącego podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie, potwier­dzonym profilem zaufanym ePUAP ( art. 27 ust.6 ),
6. Umożliwienie uzyskania potwierdzenia o spełnianiu dodatkowych wymogów ( SuperOSK ) w zakresie poszczególnych kat. uprawnień do szkolenia( art. 31),

Przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego /DTD/ zobowiązali się przedstawić na najbliższym posiedzeniu (25.03) stanowisko odnośnie:

  • postulatu środowiska osk w zakresie rezygnacji z obowiązku zawiadamiania o egzaminie wewnętrznym ( art.27 ust.1 pkt.3 ) 
  • postulatu środowiska osk w zakresie rezygnacji z obowiązku przedstawiania staroście dokumentów zawierających informacje o przeprowadzonych kursach ( art.27 ust.1 pkt.6 ) 
  • postulatu środowiska osk w zakresie wyegzekwowania obowiązku generowania PKK przez starostę właściwego na miejsce zamieszkania, a nie jak jest praktykowane, miejsce zameldowania 
  • postulatu środowiska osk w zakresie składania wniosku o wydanie prawa jazdy i odbierania nr identyfikującego PKK przez pełnomocnika.


Kolejne posiedzenia zespołu roboczego zaplanowano na 25 i 28 marca br.