Zakończenie prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń w sprawie egzaminowania

Obrazek użytkownika osk110

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowało o zakończeniu prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Rozporządzenia zostały już co prawda podpisane przez ministra Sławomira Nowaka, jednak czekają jeszcze na podpisy szefów resortów MON i MSW. Po podpisaniu przedmiotowe rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.