Sprawozdanie z Konferencji 21.09.2012r Warszawa

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 21 września w godz. od 10.00-14.00 w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 71 odbyła się Konferencja otwierająca szkolenie w zakresie przepisów dotyczących wydawania uprawnień szkolenia i egzaminowania w której uczestniczyło ponad 200 osób.

W Konferencji udział wzięli: Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Resortu Infrastruktury z MTB i GM Andrzej Bogdanowicz, Główny Specjalista w Departamencie Transportu Drogowego Tomasz Piętka, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji, Dyrektorzy WORD , egzaminatorzy nadzorujący , przedstawiciele PFSSK, PIGOSK, OIG OSK, KIEROWCA.PL oraz goście zaproszeni.

Przybyłych gości przywitali Dyrektor WORD Warszawa Andrzej Szklarski oraz Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszenia Szkół Kierowców Krzysztof Szymański.

Program konferencji:
1) Wystąpienie pana Andrzeja Bogdanowicza
Rola systemu teleinformatycznego w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami 2) Wystąpienie pana Tomasza Piętki
Istotne zmiany w procesie szkolenia i egzaminowania
3) Pokaz egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM, A1, A2 oraz A
4) Dyskusja

Zgłoszono ponad 100 pyt. Z braku czasu tylko na ok. 10 pyt. odpowiedzi udzielili dyr. Bogdanowicz ( który ok. 13:40 musiał opuścić konferencję ) i p. T. Piętka.
Odpowiedzi na wszystkie pytania mają być opublikowane na stronach internetowych KSD WORD i PFSSK. Dyr. Bogdanowicz obiecał kolejne spotkanie za ok. 2 m-ce tj. w listopadzie br., na którym będzie więcej czasu na wyjaśnianie wątpliwości.

Na zakończenie zaproszono na poczęstunek grillowy.

Konferencję częściowo sponsorował p. Tomasz Żmuda autor jedynego w RP kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla ośrodków szkolenia kierowców w Polsce.

filmy dostępne pod linkami:

Wstęp:Pokaz egzaminu praktycznego kat. A1; A2; A
część. 1część. 2

 

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA