Robocze spotkanie leaderów 4 organizacji środowiska osk w Piastowie

Obrazek użytkownika osk110

26 kwietnia 2012r w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się robocze spotkanie leaderów 4 organizacji środowiska osk:
PFSSK: Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos
PIGOSK: Jan Domasik, Wojciech Góra, Marek Gawroński, Czesław Swaryczewski
KIEROWCA.PL: Włodzimierz Zientarski, Krzysztof Giżycki, Jerzy Kociszewski
OIGOSK: Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas

W dyskusji wszyscy podkreślali potrzebę współpracy i artykułowania wspólnych opinii oraz przedkładania ich Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dotychczasowe rozmowy pomiędzy organizacjami doprowadziły do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla środowiska osk i w postaci listu otwartego oraz wniosku przekazane do Pana Sławomira Nowaka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Poniżej został zamieszczony list otwarty oraz wniosek.

Pobierz wniosek:
 
 

 

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA