Planowane Walne Zgromadzenie Członków Izby

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje wszystkich Członków Izby, że zgodnie ze Statutem PIGOSK Art. 13 pkt. 1 Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30.03.2012 r. o godz. 10.00 w Piastowie w budynku PIGOSK, ul. Piotra Skargi 1. Zaproszenie i porządek obrad Walnego Zgromadzenia PIGOSK jest przedstawiony na forum zamkniętym. Powiadomienia wysłano listem poleconym.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA