Konferencja pt. „Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami"

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 27 stycznia 2012 r. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców zorganizowała konferencję pt. „Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami oraz implementacja Rozporządzeń Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”.

Wśród zaproszonych prelegentów: posłowie, przedstawiciele ministerstwa - m.inn. Andrzej Bogdanowicz oraz Tomasz Piętka, przedstawiciel WORD, a także J. Bogusławski (SPH CREDO). Prowadzącym, moderatorem i jednocześnie prelegentem był Aleksander Imielski - prezes PIGOSK.

W Konferencji wzięło udział ok.100 uczestników z całej Polski, którzy reprezentowali Ośrodki Szkolenia Kierowców, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Ligę Obrony Kraju, Polską Federację Szkół Szkolenia Kierowców, Instytut Transportu Samochodowego oraz Urzędy Wojewódzkie.

Konferencja skierowana była głównie do Członków Izby, ale zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.pigosk.pl, po to aby w konferencji mogli również uczestniczyć przedstawiciele innych organizacji i firm. Było nam bardzo miło gościć przedstawicieli OSK oraz instytucji, którzy przybyli na Konferencję do Piastowa. Głównym celem konferencji było zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w ustawie o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”.

Konferencja spotkała się z ogromną aprobatą i zainteresowaniem jej uczestników. Spotkanie było przygotowane bardzo dobrze przez prelegentów pod względem merytorycznym, co przyczyniło się do aktywnego udziału w dyskusji jej uczestników. Rozmowy przebiegały w spokojnej i miłej atmosferze, ale jednocześnie skoncentrowanej na bieżącej i planowanej działalności OSK w świetle przyszłych zmian w przepisach. Odpowiednio dobrana retoryka przyczyniła się do aktywnego udziału w dyskusji wszystkich uczestników. Konferencja pozwoliła na swobodną wymianę opinii i poglądów zarówno ze strony Ministerstwa, jak i środowiska związanego ze szkoleniem i egzaminowaniem kierowców.

Pytania zadawane dla prelegentów dotyczyły głównie praktycznej strony wprowadzanych zmian w przepisach, o których była mowa. Np.: czy baza pytań egzaminacyjnych jest już w posiadaniu MT, B i GM!, czy OSK będą mogły posiadać taką samą bazę pytań egzaminacyjnych, co z ustawą i wytycznymi w sprawie szkolenia na ADR, jaki jest cel wprowadzenia ośrodów szkolenia kierowców spełniających dodatkowe wymagania, czy jest planowane wdrożenie w Starostwach elektronicznego systemu obsługi kierowcy, który umożliwi petentowi załatwić wszystkie formalności przez Internet, łacznie z kartą kandydata na kierowcę, wyjaśnienie zasad punktacji za udzielenie prawidłowej odpowiedzi z części teoretycznj egzaminu państwowego.

Zdaniem uczestników przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w szkoleniu i egzaminowaniu na 19 stycznia 2013 r. pozwoli na lepsze i pełne przygotowanie się przez OSK do nowych zasad szkolenia, a WORD-y do egzaminowania wg. nowych kryteriów. Byłoby dużym błędem wdrażać w życie na siłę tak istotne zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu, co w konsekwencji miałoby negatywny bezpośredni wpływ na osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.