Czwarte spotkanie robocze ogólnopolskich organizacji reprezentujących środowisko osk

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 9 sierpnia 2012 w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Kierowca.PL odbyło się kolejne, czwarte spotkanie robocze ogólnopolskich organizacji reprezentujących środowisko osk tj.

  • Polskiej Federacji Ośrodków Szkolenia Kierowców
  • Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców
  • Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców
  • Stowarzyszenie KIEROWCA.PL 
Głównym tematem spotkania była sytuacja jaka powstała po ostatniej konsultacji w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, podczas której dyskutowano szczególnie nad jednym postulatem dotyczącym zmiany ustawy – tak, aby można było zdawać egzamin państwowy samochodem będącym w dyspozycji OSK.

Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego oraz Ligi Obrony Kraju. Prezesi tych organizacji zadeklarowali pełne poparcie do zgłaszanych poprzednio postulatów i wyrazili chęć uczestnictwa w dalszych wspólnych wysiłkach nad wypracowywaniem jednomyślnego stanowiska  dla całej branży szkoleniowej.

Uczestnicy spotkania wyrazili pełne poparcie dla idei integracji oraz wspólnej pracy z zachowaniem autonomii i odrębności stanowisk wynikających na przykład z celów statutowych. Postanowiono kontynuować praktykę roboczych spotkań w celu wypracowywania wspólnego stanowiska w konkretnych, bieżących sprawach. 
Na spotkaniu omówiony został projekt Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

Uzyskany konsensus pozwoli na wypracowanie wspólnych uwag i przesłanie ich w ramach konsultacji Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA