Zaproszenie do udziału w uroczystym otwarciu siedziby Izby

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców ma zaszczyt zaprosić statutowych członków (lub prawnych pełnomocników) do udziału w uroczystym otwarciu siedziby Izby w dniu 20 października 2011 roku o godz. 10.00 w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1.
Jednocześnie zgodnie ze Statutem PIGOSK Art. 13 pkt 6, Zarząd zwołuje w dniu 20 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które zostanie przeprowadzone po uroczystości otwarcia siedziby Izby w Piastowie.
Porządek uroczystości oraz obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIGOSK zostanie przedstawiony na stronie internetowej – forum zamknięte.