SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM NA IAA W HANOWERZE

Obrazek użytkownika osk110

W dniach 21 - 30 września 2010 r. w Hanover odbył się Międzynarodowy Pokaz Samochodów Ciężarowych IAA zorganizowany przez firmę DEKRA. PIGOSK reprezentował Aleksander Igielski, który na zaproszenie niemieckiej firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) udał się do Hanover w dniu 29 września 2010 r.

DEKRA pokazała na Międzynarodowym Pokazie Samochodów Ciężarowych IAA w Hanowerze swój najnowszy symulator jazdy samochodem ciężarowym typu PROGRES produkcji niemieckiej firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) jednego ze światowych liderów w produkcji różnego typu symulatorów.

Rysunek 1. Międzynarodowe Targi Pojazdów w Hanowerze

Na wystawie prezentowano symulator w wersji mobilnej zamontowany na naczepie. Pokazywany egzemplarz został wyprodukowany we wrześniu 2010 jest to najnowszy produkt firmy KMW. Podkreślić należy, że polska firma Autocomp Management Spółka z o.o. będąca stałym kooperantem KMW zakupiła od tej firmy licencję na produkcję symulatorów jazdy samochodem ciężarowym i autobusem i rozpoczyna produkcję takich symulatorów w Polsce.

Rysunek 2. Mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym oraz autobusem

Prezentowany na wystawie symulator spełnia wszystkie wymagania stawiane poprzez Dyrektywę WE Unii Europejskiej nr 59/2003 jak i zaimplementowaną ustawę o transporcie drogowym oraz po uzyskaniu akredytowanego certyfikatu PCA może być używany w procesie szkolenia kierowców samochodów ciężarowych wszystkich rodzajów .

Rysunek 3. Kokpit sterujący szkoleniem na symulatorze

DEKRA zakupiła symulator z zamiarem organizowania kursów szkoleniowych dla właścicieli dużych flot pojazdów jak np. firmy paliwowe, transportowe. Treningi kierowców obejmują wówczas szczególnie bezpieczną jazdę, unikanie wypadków drogowych oraz jazdę ekonomiczną jak również zakres konieczny do uzyskania świadectwa kwalifikacyji. Symulator ten spełnia również wszystkie wymagania ujęte w projekcie rozporządzenia określającego wymagania na symulatory do szkolenia kierowców samochodów ciężarowych.

Rysunek 4. Widok z kamer zamieszczonych w kabinie symulatora, pomieszczeniu symulatora oraz sali wykładowej

Obecnie KMW realizuje zamówienie na następne symulatory dla DEKRA-y, które będą dostarczone w roku 2011.

Rysunek 5. Widok z kamery umieszczonej w symulatorze podczas szkolenia

Podkreślić należy szereg najnowocześniejszych rozwiązań jakie producent zastosował w tym symulatorze:

Zobrazowanie ON-SCREN (bezpośrednio na szybach samochodu), ten rodzaj projekcji znacznie poprawia odczucia kierowcy i przybliża trening w symulatorze do warunków rzeczywistych. Pokreślić należy, że tylko przy tego typu zobrazowaniu jest możliwe dokładne odwzorowania manewrów w bezpośredniej odległości od różnego typu przeszkód oraz zjawisk zachodzących na szybie samochodu jak: mokra, zamarznięta, lub pokryta śniegiem szyba pojazdu, działanie wycieraczek, zjawiska olśnienia wynikające z załamania światła na kropelkach wody lub zanieczyszczeniach na szybie oraz słońce oślepiające kierowcę w czasie jazdy „ pod słońce”.

Rysunek 6. Rzeczywisty obraz dzięki rozwiązaniu ON-SCREN

Rozwiązanie ON-SCREN powoduje, że symulator jest bardzo zwarty i ma małe gabaryty co pozwala zabudowywać jego w małych pomieszczeniach, co szczególne jest ważne przy symulatorach mobilnych. Praktycznie jest to jedyne rozwiązanie, które pozwala na budowę symulatorów mobilnych w rozsądnych cenach.

Rysunek 7. Kabina symulatora stanowi wierne odwzorowanie kokpitu ciężarówki

Rysunek 8. Symulator firmy KMW

 

Symulator wyposażono w platformę ruchomą o 6 stopniach swobody amerykańskiej firmy MOOG ze specjalnym oprogramowaniem powalającym na ograniczenie choroby symulatorowej. Platforma ta jest uważana za jedno z najlepszych rozwiązań na świecie stosowanych w symulatorach samochodu ciężarowego.

Rysunek 9. Klimatyzowana szafa z komputerami sterującymi

Rysunek 10. Symulator podczas zmiany zadania szkoleniowego

 

Innym atutem symulatora jest jego doskonałe oprogramowanie pozwalające na symulację jazdy różnymi samochodami ciężarowymi jak ciągniki, ciągniki z naczepą, cysterny, samochody pożarnicze, samochody ratownicze i policyjne w różnych warunkach pogodowych i na różnego typu drogach. Szkolenie na tego rodzaju sprzęcie umożliwiają pozorowanie sytuacji, do których podczas normalnego szkolenia mogłoby nie dojść a wżyciu takie sytuacje niekiedy mają miejsce np. nagłe wymuszenia innych uczestników ruchu, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, wtargnięcie na drogę nietrzeźwej osoby itp.

Rysunek 11. Ekrany przedstawiające różne parametry szkolenia (trasa, niebezpieczeństwa, prędkość, itd.)

Bardzo realistycznie oddano w oprogramowaniu symulatora ruch drogowy z uwzględnieniem sposobu jazdy różnych użytkowników dróg jak kierowcy: przesadnie ostrożni, ostrożni, przestrzegający przepisów, agresywni, niebezpieczni. Symulator pozwala na prowadzenie bardzo szerokiej gamy ćwiczeń od prostych do generowania trudnych i niebezpiecznych sytuacji, w których prowadzący pojazd musi znaleźć optymalne ze względu bezpieczeństwa rozwiązanie. Trening na symulatorze pozwala na wyrobienie u kierowcy szeregu koniecznych nawyków co w następstwie procentuje na drodze.

Z powodu wysokiej, jakości symulacji kierowca po krótkim czasie zapomina, że siedzi w symulatorze. Poczucie realizmu, pozwala tylko nie tylko trenować zachowanie prowadzące do znajomości przepisów, ale również do treningu umiejętności (nawyków), które wiążą się z prawidłową reakcja kierowcy w sytuacjach specjalnych, np. gwałtowne otwarcie drzwi przez parkujący pojazd, pieszych przechodzących przez jezdnie bez zachowania ostrożności.

Szkolenia przeprowadzane za pomocą symulatora związane są niewątpliwie z wieloma zaletami, m.in.: możliwość reprodukowania sytuacji (wielokrotnego powtarzania), przeprowadzenie treningu niezależnie od warunków atmosferycznych i drogowych, szkolenie kierowcy w różnych warunkach obciążenia pojazdu oraz różnych typach samochodów. Jedynie na symulatorze jest możliwe szkolenie w sytuacjach ryzykownych szczególnie, z udziałem innych pojazdów lub pieszych.

Przyszłość szkolenia kierowców to symulatory.

Robi wrażenie naczepa, w której został zamontowany symulator z pomieszczeniem symulatora i instruktora, zamkniętą klimatyzowaną przestrzenią na komputery i z wygodną salą wykładową.

 Rysunek 12. Klimatyzowana, mobilna sala wykładowa