Zaproszenie statutowych członków do udziału w szkoleniu

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców informuje, że zgodnie z planem szkolenia ma zaszczyt zaprosić statutowych członków (lub prawnych pełnomocników) w dniu 07 listopada 2009 r. do udziału w szkoleniu dotyczącym szkolenia kierowców zawodowych z jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. z późn. zmianami.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w Warszawie na terenie siedziby Izby w godzinach od 10.00 do 16.00. Zajęcia teoretyczne odbędą się w Sali Konferencyjnej Centrum Gastronomicznego ,,LOCARIS”, ul. Jagiellońska 73, a zajęcia praktyczne na placu parkingowym Zespołu Szkół Zawodowych FSO. Szczegółowy program szkolenia zostanie zamieszczony na forum Izby.
W związku z powyższym proszę przesyłać faksem do biura PIGOSK imienne zgłoszenia uczestników szkolenia.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA