Relacja ze szkolenia PIGOSK w Warszawie

Obrazek użytkownika osk110

W ubiegłym tygodniu pod kierownictwem Aleksandra Igielskiego w siedzibie PIGOSK w Warszawie o godz. 10,00 odbyło się szkolenie Członków Izby dotyczące szkolenia kierowców zawodowych z jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. z późn. zmianami. Nad przygotowaniem całości czuwał dyrektor Wojciech Góra wraz z biurem organizacyjnym.

Tematyka spotkania wzbudziła ogromne zainteresowanie Członków Izby efektem, czego był udział 148 osób.
W szkoleniu uczestniczyli zaproszeni goście: Tomasz Piętka i Przemysław Kuflewski z Departamentu Transportu Drogowego MI, dr inż. Andrzej Wojciechowski i dr inż. Izabella Mitraszewska z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, Stanisław Parczewski – Prezes i Stanisław August – Dyrektor Handlowy firmy AUTOCOMP ELECTRONIC Sp. z o.o. w Szczecinie, Jacek Bogusławski z SPH CREDO w Pile, Manuela Rasthofer - Project Sales Manager Automotive (z KMW Niemcy), Training & Simulation Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co.KG, Andrzej Witkowski – Prezes Polskiego Związku Motorowego, Marek Kołakowski - PZMOT Warszawa, Grzegorz Jarząbek – Prezes Ligi Obrony Kraju, Jarosław Jarzyński - Liga Obrony Kraju, Solange Olszewska - Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A, Zbigniew Kowalski - Dyrektor Solaris Bus & Coach S.A.

Celem szkolenia było zapoznanie Członków PIGOSK z zasadami szkolenia kierowców zawodowych z jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. z późn. zmianami z wykorzystaniem ,, Symulatora wysokiej klasy ‘’ firmy AUTOCOMP ELECTRONIC Sp. z o.o. ze Szczecina przeznaczonego do szkolenia w zakresie jazdy samochodem ciężarowym lub autobusem. Ponadto miało ono na celu przedstawienie sposobu przeprowadzania zajęć w zakresie kwalifikacji wstępnej, uzupełniającej i szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy w oparciu o opracowaną przez Izbę prezentację multimedialną.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość uzyskania informacji i odpowiedzi bezpośrednio u przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Transportu Drogowego oraz przedstawicieli firmy AUTOCOMP ELECTRONIC Sp. z o.o. ze Szczecina.

Szkolenie podzielone było na dwie części - teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem symulatora. W pierwszej części głos zabrał Prezes Aleksander Igielski, który po przywitaniu gości dokonał wprowadzenia do szkolenia. Między innymi przedstawił sprawy bieżące dotyczące dotychczasowej działalności Izby oraz obowiązujące akty prawne z zakresu prowadzonej działalności szkoleniowej tj. projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz projekt ustawy o podatku od towarów i usług. Następnie nakreślił kierunki działania Izby wskazując na plan rozwoju infrastruktury pod działalność szkoleniową PIGOSK, zakup symulatora wysokiej klasy, szkolenie kadr oraz realizacja szkoleń, o których mowa w ww. ustawie.

W kolejnych wystąpieniach Pan Stanisław Parczewski i Stanisław August z firmy AUTOCOMP ELECTRONIC Sp. z o.o. ze Szczecina zaprezentowali symulator wysokiej klasy do zastosowania w systemie szkolenia kierowców zawodowych z jazdy w warunkach specjalnych oraz symulator do szkolenia kierowców w zakresie kat. B prawa jazdy.

Wykład z tematyki kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy rzeczy w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E przeprowadził Pan Włodzimierz Król. Dodatkowo, część teoretyczna przeplatana była ćwiczeniami na symulatorze w podgrupach.

Podsumowując, należy stwierdzić, że szkolenie PIGOSK było wyrazem wielkiego zadowolenia i zainteresowania ze strony uczestników. Żywy przekaz w dobrym wydaniu jest wręcz nie do przecenienia. W ocenie uczestników szkolenia atrakcją dnia była możliwość bezpośredniego i indywidualnego wypróbowania symulatora wysokiej klasy. I tak po wspólnym obiedzie w dobrym nastroju minęło piątkowe szkolenie.

Jak przebiegało szkolenie można zobaczyć na poniżej zamieszczonych zdjęciach.