Relacja ze szkolenia PIGOSK Piła - Płotki (2009)

Obrazek użytkownika osk110

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w dniu 18.04.2009 r. w m. Piła - Płotki zrealizowała III Edycję Szkoleniową pod przewodnictwem Prezesa - Aleksandra Igielskiego oraz V-ce prezesa Wojciecha Góry, w której wzięło udział 133 osoby.

W szkoleniu uczestniczyli zaproszeni goście, Pan Tomasz Kamiński z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, Pan Andrzej Majewski - Prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów, Pan Zbigniew Lizoń – Prezes Akademii Transportu w Bydgoszczy, Pan Jacek Bogusławski z SPH CREDO w Pile, Pan kpt. Tomasz Janowiak i kpt. Jarosław Rajnik - przedstawiciele Dowództwa Wojsk Lądowych SZ MON z 2 OSK w Ostródzie i 1 OSK w Grudziądzu.

Szkolenie przeprowadzono zgodnie z planem szkolenia na 2009 r. Szkolenie zostało podzielone na dwie zasadnicze części, tj. na szkolenie teoretyczne i praktyczne. W pierwszej części szkolenia teoretycznego zaprezentowanych zostało pięć tematów z zakresu:

  1. Przedstawienie zasad prowadzenia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, uzupełniającej i szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy osób. Prowadzący: Aleksander Igielski.
  2. Szkolenie okresowe. Moduł obowiązkowy 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Prowadzący: Janusz Drzewiecki.
  3. Szkolenie okresowe. Moduł fakultatywny 7. Krajowy przewóz drogowy. Prowadzący: Janusz Drzewiecki.
  4. Kwalifikacja wstępna. Cz. specjalistyczna. Temat 1.5. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych. Prowadzący: Jarosław Gmerek.
  5. Szkolenie z zakresu ADR. Prowadzący: Michał Kokociński.

Celem szkolenia było zapoznanie Członków PIGOSK z tematyką i metodyką nauczania w zakresie kwalifikacji wstępnej, uzupełniającej i szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy osób, w myśl obowiązujących przepisów, tj. w szczególności:

  1. Dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003r.,
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz.1701, tekst jednolity Dz. U. Nr 125 z 2007 r. poz. 874 ze zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.07.2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. z 2008r. Nr 124 poz.805)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2008r. Nr 77, poz. 458).

Po zakończonym szkoleniu teoretycznym oraz przerwie obiadowej przystąpiono do realizacji drugiej części szkolenia z zakresu symulatora umożliwiającego realizację szkoleń w zakresie rozporządzenia MI z dnia 2 lipca 2008 r. ( Dz. U. z 2008r., Nr 124 poz. 805). Przedstawiciele firmy AUTOCOMP ELECTRONIC Sp. z o.o. ze Szczecina, Pan Stanisław Parczewski – Prezes oraz Pan Stanisław August – Dyrektor Handlowy dokonali prezentacji symulatora umożliwiającego realizację szkoleń w zakresie ww. rozporządzenia MI.

Wstępem do zapoznania się z symulatorem były zajęcia teoretyczne, podczas których można było uzyskać szereg konkretnych i merytorycznych informacji na temat symulatorów przeznaczonych do szkolenia ,,przyszłych kierowców zawodowych”.

Zadawano szereg pytań, a głównie tych, które dotyczą prowadzania szkoleń z zakresu jazdy w trudnych warunkach. Wiadomo, że do wykonywania tak skomplikowanych ćwiczeń wymagany jest odpowiednio przygotowany teren oraz sprzęt. Zdaniem Pana Stanisława Parczewskiego - pewnym rozwiązaniem, jednak bardzo kosztownym w fazie zakupu, jest wprowadzenie do ośrodków szkolenia symulatorów pozwalających na imitacje różnych zagrożeń występujących na drodze.

System szkolenia i okresowych badań kierowców nie przewiduje sprawdzania umiejętności zachowania się człowieka w sytuacjach zagrożenia wypadkiem.Zadania te mogą być, przynajmniej w części zrealizowane za pomocą urządzeń zwanych symulatorami jazdy samochodem (driving simulators).

Wszyscy kierowcy zawodowi, niezależnie od terminu uzyskania prawa jazdy będą zobowiązani do odbywania, raz na 5 lat, szkoleń okresowych tzw. kwalifikacji okresowych w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.
Materiał do opanowania przez przyszłych kandydatów na kierowców zawodowych jest bardzo obszerny. Dlatego ważne jest, aby w odpowiedni sposób został on przez kursantów przyswojony.

Obecnie wszystkie zainteresowane strony rozpatrują szczegółowe wymagania dotyczące warunków przeprowadzania kursów w ośrodkach szkoleniowych, w tym również nauki jazdy w ekstremalnych warunkach na specjalnie przystosowanych autodromach lub z wykorzystaniem symulatorów jazdy.

Jak powiedział jeden z prelegentów, prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia w trakcie październikowego sympozjum, poświęconego szkoleniom kierowców zawodowych. Współorganizatorem którego była Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców i SPH Credo przy współudziale producentów pojazdów, firm: DAF Trucks Polska oraz Solaris Bus & Coach

dotychczasowe szkolenia praktyczne umożliwiają naukę podstawowych zasad ruchu drogowego, jak zmiany biegów, przyspieszania, hamowania oraz zmiany kierunku ruchu pojazdu. System szkolenia i okresowych badań kierowców nie przewiduje sprawdzania umiejętności zachowania się człowieka w sytuacjach zagrożenia wypadkiem. Zadania te mogą być, przynajmniej w części zrealizowane za pomocą urządzeń zwanych symulatorami jazdy samochodem (driving simulators)”.

Zajęcia praktyczne uatrakcyjnione zostały możliwością indywidualnej jazdy w symulatorze i oceny jego walorów technicznych, jak też swoich umiejętności w technice kierowania pojazdem.

Jak przebiegało szkolenie PIGOSK podczas III edycji w m. Piła – Płotki, zapraszam do zapoznania się z galerią zdjęć.

 

V-ce prezes PIGOSK
Wojciech GÓRA