Wybrane artykuły ustawy o transporcie drogowym

Obrazek użytkownika osk110

W zawiązku z licznymi pytaniami członków PIGOSK dotyczącymi zmiany ustawy o transporcie drogowym i sposobem realizacji szkoleń osób zamierzających wykonywać transport drogowy osób lub rzeczy, na forum zamkniętym przedstawiam wybrane artykuły ustawy o transporcie drogowym, które są niezbędne przy organizowaniu kursów dokształcających.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA