Posiedzenie grupy roboczej PIGOSK

Obrazek użytkownika osk110

W dniach 24-25.10.2008 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie grupy roboczej PIGOSK złożonej z 10 przedstawicieli Członków Izby , która przygotowała propozycje zmian do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami Dz. U. Nr 217 z dnia 27.X.05 r.
Szczegóły na temat pracy grupy roboczej zostaną przedstawione na forum zamkniętym.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA