III Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje wszystkich Członków Izby, że zgodnie ze Statutem PIGOSK Art. 13 pkt. 2 zwołuje III Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.03.2008 r. o godz. 12.00 w budynku Centrum Konferencyjnego Fabryki Samochodów Osobowych przy ul. Jagiellońskiej 71.
Informacja szczegółowa dotycząca WZ została przesłana do Członków Izby listownie.
Program Walnego Zgromadzenia jest zamieszczony na forum zamkniętym.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech Góra