Zgłoszenia kandydatów na wykładowców

Obrazek użytkownika osk110

Dyrektor PIGOSK informuje, że w biurze Izby przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na wykładowców celem przeszkolenia w zakresie prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy.
Kandydatów należy zgłaszać do biura PIGOSK w terminie do 12.03.2007 r. na fax. (022) 676 16 16.
Dokładny termin szkolenia, miejsce i koszt zostanie przekazany zainteresowanym osobom w terminie późniejszym, po przyjęciu zgłoszeń uczestników szkolenia.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech Góra