Spotkanie leaderów organizacji społecznych środowiska osk w Warszawie

Obrazek użytkownika osk110

04 kwietnia 2012r 09:30 -11:20 w Warszawie odbyło się spotkanie leaderów organizacji społecznych środowiska osk.
Dyskutowano aktualną wzmożona aktywność w zakresie konieczności zmian ustawy o kierujących pojazdami.
Zadeklarowano ścisłą współpracę i wypracowywanie wspólnego stanowiska odnośnie opinii w ramach konsultacji aktów prawnych. Pierwszym przejawem realizacji tej współpracy jest niniejszy wspólny komunikat z tego spotkania.
Uzgodniono stanowiska i argumentację na poniższe spotkanie w MTBiGM

Planowane Walne Zgromadzenie Członków Izby

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje wszystkich Członków Izby, że zgodnie ze Statutem PIGOSK Art. 13 pkt. 1 Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30.03.2012 r. o godz. 10.00 w Piastowie w budynku PIGOSK, ul. Piotra Skargi 1. Zaproszenie i porządek obrad Walnego Zgromadzenia PIGOSK jest przedstawiony na forum zamkniętym. Powiadomienia wysłano listem poleconym.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Konferencja pt. „Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami"

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 27 stycznia 2012 r. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców zorganizowała konferencję pt. „Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami oraz implementacja Rozporządzeń Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”.

Wśród zaproszonych prelegentów: posłowie, przedstawiciele ministerstwa - m.inn. Andrzej Bogdanowicz oraz Tomasz Piętka, przedstawiciel WORD, a także J. Bogusławski (SPH CREDO). Prowadzącym, moderatorem i jednocześnie prelegentem był Aleksander Imielski - prezes PIGOSK.

Spotkanie konsultacyjne w MTBiGM w Warszawie

Obrazek użytkownika osk110

16 grudnia 20011 na wniosek wiodących organizacji skupiających Ośrodki Szkolenia Kierowców czyli Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Ligi Obrony Kraju odbyło się spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie, dotyczące rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami.

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku szkoleniowo-badawczego PIGOSK

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 20 października 2011 roku o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku szkoleniowo-badawczego Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców mieszczącego się przy ulicy Piotra Skargi 1 w Piastowie.
Inauguracja otwarcia ośrodka szkoleniowo-badawczego została poprzedzona wystąpieniem Prezesa PIGOSK Aleksandra Igielskiego, który przywitał wszystkich zaproszonych gości i członków Izby.(pobierz przemówienie)

Zaproszenie do udziału w uroczystym otwarciu siedziby Izby

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców ma zaszczyt zaprosić statutowych członków (lub prawnych pełnomocników) do udziału w uroczystym otwarciu siedziby Izby w dniu 20 października 2011 roku o godz. 10.00 w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1.
Jednocześnie zgodnie ze Statutem PIGOSK Art. 13 pkt 6, Zarząd zwołuje w dniu 20 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które zostanie przeprowadzone po uroczystości otwarcia siedziby Izby w Piastowie.

Informacja dotycząca stanu realizacji inwestycji budowlanej

Obrazek użytkownika osk110

Informuję, iż na forum zamkniętym PIGOSK zamieszczona jest informacja dotycząca stanu realizacji inwestycji budowlanej wraz z dokumentacją fotograficzną.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Zmiana numeru faksu biura PIGOSK

Obrazek użytkownika osk110

Informuję, iż w związku z planowaną zmianą siedziby Izby nastąpiła zmiana numeru faksu biura PIGOSK. Od 1 czerwca 2011 r. proszę przesyłać wszystkie dokumenty na tel/faks nr 22/811 04 80. Informacja o zmianie siedziby Izby zostanie zamieszczona w stosownym czasie.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

INFORMACJA Z OBRAD VI WALNEGO ZGROMADZENIA PIGOSK

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 25.02.2011 r. w Piastowie, przy ul. Warszawskiej 24 odbyło się VI Walne Zgromadzenie członków PIGOSK. Obrady VI Walnego Zgromadzenia poprzedzone były uroczystością wmurowania przez Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców "Kamienia Węgielnego" w murach budowanego ośrodka szkoleniowo-badawczego PIGOSK w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1. Informacje dotyczące uchwał podjętych w trakcie Walnego Zgromadzenia są dostępne na forum zamkniętym PIGOSK. Poniżej zamieszczone zostały zdjęcia z obrad VI WZ i uroczystości. 

Strony

Subskrybuj Aktualności