Planowana konferencja PIGOSK "Zmiany w systemie szkolenia kierowców"

Obrazek użytkownika osk110

Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie 05-820, ul. Piotra Skargi 1 w godzinach 10:00 do 15:00 odbędzie się konferencja PIGOSK "Zmiany w systemie szkolenia kierowców", na którą Zarząd PIGOSK serdecznie zaprasza wszystkich statutowych Członków Izby. Szczegóły dotyczące konferencji są zamieszczone na forum zamkniętym Izby.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

List otwarty do MTB i GM wraz z załącznikiem

Obrazek użytkownika osk110

Informuję Członków Izby, iż na forum zamkniętym PIGOSK zamieszczony został list otwarty do MTB i GM wraz z załącznikiem, w którym zostały zawarte postulaty do ustawy o kierujących pojazdami. Zapraszam do zapoznania się z ich treścią.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Opublikowanie kolejnego aktu wykonawczego do ustawy z 5 stycznia 2011 r

Obrazek użytkownika osk110
W dniu 11 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano kolejny akt wykonawczy do ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Konferencja otwierająca szkolenie w zakresie przepisów dotyczących wydawania uprawnień szkolenia i egzaminowania

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców informuje, że w dniu 21 września w godz. od 10.00-14.00 w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 71 odbędzie się Konferencja otwierająca szkolenie w zakresie przepisów dotyczących wydawania uprawnień szkolenia i egzaminowania.
W Konferencji udział wezmą Dyrektorzy WORD , egzaminatorzy nadzorujący , przedstawiciele PFSSK,PIG OSK i OIG OSK oraz goście zaproszeni.
Niezbędne informacje i program Konferencji zostaną przesłane w jak najbliższym terminie po uzgodnieniu programu konferencji z MTB i GM.

Opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.

Obrazek użytkownika osk110
Opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Relacja ze spotkania w Departamencie Transportu Drogowego MTBiGM

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 05.07.2012r w siedzibie MTB i GM odbyło się drugie w 2012r spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko osk z przedstawicielami resortu. To kolejne spotkanie ( pierwsze miało miejsce 04.04.2012r) jest efektem  działań  posła  PO Roberta Tyszkiewicza i kontynuacją  inicjatywy kolegów  ze Społecznego  Stowarzyszenia  Szkół  Kierowców  w Białymstoku, w szczególności kol. Jarosława Onacewicza. W spotkaniu uczestniczyli:

1.  Andrzej Bogdanowicz  - dyrektor DTD w MTBiGM

Drugie spotkanie czterech organizacji środowiskowych w OSK "MODERACZEK" Bydgoszczy

Obrazek użytkownika osk110

Dnia 28.06.2012r. w OSK "MODERACZEK" w Bydgoszczy odbyło się 2-gie kolejne spotkanie czterech organizacji środowiskowych. W spotkaniu uczestniczyły delegacje dwuosobowe pod przewodnictwem Prezesów:
- Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK,
- Polskiej Izby Gospodarczej OSK,
- Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców,
- Stowarzyszenia "Kierowca PL".


W spotkaniu poruszono następujące problemy:

1. Opracowanie wspólnego dokumentu do Ministerstwa Transportu w sprawie zwolnienia z opłaty pojazdów szkoleniowych pobieranej przez "BIATOLE".

Zakończenie prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń w sprawie egzaminowania

Obrazek użytkownika osk110

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowało o zakończeniu prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Strony

Subskrybuj Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego