Konferencja otwierająca szkolenie w zakresie przepisów dotyczących wydawania uprawnień szkolenia i egzaminowania

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców informuje, że w dniu 21 września w godz. od 10.00-14.00 w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 71 odbędzie się Konferencja otwierająca szkolenie w zakresie przepisów dotyczących wydawania uprawnień szkolenia i egzaminowania.
W Konferencji udział wezmą Dyrektorzy WORD , egzaminatorzy nadzorujący , przedstawiciele PFSSK,PIG OSK i OIG OSK oraz goście zaproszeni.
Niezbędne informacje i program Konferencji zostaną przesłane w jak najbliższym terminie po uzgodnieniu programu konferencji z MTB i GM.

Opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.

Obrazek użytkownika osk110
Opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Relacja ze spotkania w Departamencie Transportu Drogowego MTBiGM

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 05.07.2012r w siedzibie MTB i GM odbyło się drugie w 2012r spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko osk z przedstawicielami resortu. To kolejne spotkanie ( pierwsze miało miejsce 04.04.2012r) jest efektem  działań  posła  PO Roberta Tyszkiewicza i kontynuacją  inicjatywy kolegów  ze Społecznego  Stowarzyszenia  Szkół  Kierowców  w Białymstoku, w szczególności kol. Jarosława Onacewicza. W spotkaniu uczestniczyli:

1.  Andrzej Bogdanowicz  - dyrektor DTD w MTBiGM

Drugie spotkanie czterech organizacji środowiskowych w OSK "MODERACZEK" Bydgoszczy

Obrazek użytkownika osk110

Dnia 28.06.2012r. w OSK "MODERACZEK" w Bydgoszczy odbyło się 2-gie kolejne spotkanie czterech organizacji środowiskowych. W spotkaniu uczestniczyły delegacje dwuosobowe pod przewodnictwem Prezesów:
- Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK,
- Polskiej Izby Gospodarczej OSK,
- Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców,
- Stowarzyszenia "Kierowca PL".


W spotkaniu poruszono następujące problemy:

1. Opracowanie wspólnego dokumentu do Ministerstwa Transportu w sprawie zwolnienia z opłaty pojazdów szkoleniowych pobieranej przez "BIATOLE".

Zakończenie prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń w sprawie egzaminowania

Obrazek użytkownika osk110

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowało o zakończeniu prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Robocze spotkanie leaderów 4 organizacji środowiska osk w Piastowie

Obrazek użytkownika osk110

26 kwietnia 2012r w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się robocze spotkanie leaderów 4 organizacji środowiska osk:
PFSSK: Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos
PIGOSK: Jan Domasik, Wojciech Góra, Marek Gawroński, Czesław Swaryczewski
KIEROWCA.PL: Włodzimierz Zientarski, Krzysztof Giżycki, Jerzy Kociszewski
OIGOSK: Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas

W dyskusji wszyscy podkreślali potrzebę współpracy i artykułowania wspólnych opinii oraz przedkładania ich Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Spotkanie leaderów organizacji społecznych środowiska osk w Warszawie

Obrazek użytkownika osk110

04 kwietnia 2012r 09:30 -11:20 w Warszawie odbyło się spotkanie leaderów organizacji społecznych środowiska osk.
Dyskutowano aktualną wzmożona aktywność w zakresie konieczności zmian ustawy o kierujących pojazdami.
Zadeklarowano ścisłą współpracę i wypracowywanie wspólnego stanowiska odnośnie opinii w ramach konsultacji aktów prawnych. Pierwszym przejawem realizacji tej współpracy jest niniejszy wspólny komunikat z tego spotkania.
Uzgodniono stanowiska i argumentację na poniższe spotkanie w MTBiGM

Planowane Walne Zgromadzenie Członków Izby

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje wszystkich Członków Izby, że zgodnie ze Statutem PIGOSK Art. 13 pkt. 1 Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30.03.2012 r. o godz. 10.00 w Piastowie w budynku PIGOSK, ul. Piotra Skargi 1. Zaproszenie i porządek obrad Walnego Zgromadzenia PIGOSK jest przedstawiony na forum zamkniętym. Powiadomienia wysłano listem poleconym.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Strony

Subskrybuj Aktualności