Pobierz: Notatka dla Pana Tadeusza Jarmuziewicza Sekretarza Stanu w MiTB i GM w sprawie prac nad kierunkową zmianą przepisów

Obrazek użytkownika osk110

Notatka dla Pana Tadeusza Jarmuziewicza Sekretarza Stanu w MiTB i GM w sprawie prac nad kierunkową zmianą przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z postulatami przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców prowadzących OSK.

notatka-w-sprawie-prac-nad-zmiana-uokp.pdf

Komunikat nr 1 z obrad zespołu roboczego ds. zmian przepisów regulujących funkcjonowanie osk

Obrazek użytkownika osk110

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 marca 2013r zespół pracował w składzie:
MTBiGM / dyr. Andrzej Bogdanowicz ; Tomasz Piętka; Tomasz Berent - przedstawiciel Departamentu Prawnego
LOK / Jerzy Długoszewski
PFSSK / Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos
PIGOSK / Jan Domasik; Wojciech Góra
OIGOSK / Roman Stencel; Zbigniew Popławski; Zbigniew Gryglas

Uzgodniono ( przy sprzeciwie LOK odnośnie pkt. 1 i 6 ) zarekomendowanie do akceptacji kierownictwa Resortu Transportu n/w zagadnienia:

1. rezygnacja ze szkolenia w formie e-learningu ( art. 23 ust.3 ),

Relacja z konferencji PIGOSK w dniu 29.11.2012 r.

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 29 listopada 2012 r. w godz. od 10.00-15.00 w siedzibie Izby w Piastowie przy ul. Piotra Skargi odbyła się Konferencja PIGOSK "Zmiany w systemie szkolenia kierowców".

W Konferencji uczestniczyło ok. 70 osób, a udział wzięli: Główny Specjalista w Departamencie Transportu Drogowego Tomasz Piętka, przedstawiciel WORD w Warszawie Janusz Czaja oraz przedstawiciel PIMOT Dariusz Więckowski, Jacek Bogusławski z SPH CREDO z Piły, Zbigniew Papuga z Firmy LIWONA z Warszawy oraz goście zaproszeni.

Planowana konferencja PIGOSK "Zmiany w systemie szkolenia kierowców"

Obrazek użytkownika osk110

Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie 05-820, ul. Piotra Skargi 1 w godzinach 10:00 do 15:00 odbędzie się konferencja PIGOSK "Zmiany w systemie szkolenia kierowców", na którą Zarząd PIGOSK serdecznie zaprasza wszystkich statutowych Członków Izby. Szczegóły dotyczące konferencji są zamieszczone na forum zamkniętym Izby.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

List otwarty do MTB i GM wraz z załącznikiem

Obrazek użytkownika osk110

Informuję Członków Izby, iż na forum zamkniętym PIGOSK zamieszczony został list otwarty do MTB i GM wraz z załącznikiem, w którym zostały zawarte postulaty do ustawy o kierujących pojazdami. Zapraszam do zapoznania się z ich treścią.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Opublikowanie kolejnego aktu wykonawczego do ustawy z 5 stycznia 2011 r

Obrazek użytkownika osk110
W dniu 11 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano kolejny akt wykonawczy do ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Strony

Subskrybuj Aktualności