Informacja dotycząca spotkania w dniu 23 maja 2013 r. z KSD WORD w Łodzi

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 23 maja 2013 roku w Łodzi odbyło się spotkanie Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD oraz 4 organizacji społecznych PIGOSK, OIGOSK, PFSSK i LOK Ze strony PIGOSK w spotkaniu wziął udział Czesław Swaryczewski.

Szczegółowa relacja ze spotkania zostanie zamieszczona w terminie późniejszym.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Protokół ze spotkania

Obrazek użytkownika osk110

Na forum zamkniętym PIGOSK jest zamieszczony protokół ze spotkania w dniu 23 maja 2013 roku w Łodzi Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD oraz 4 organizacji społecznych PIGOSK, OIGOSK, PFSSK i LOK.
Zapraszam do zapoznania się z jego trescią.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Komunikat nr.3 Z obrad zespołu roboczego ds. zmian przepisów regulujących funkcjonowanie osk

Obrazek użytkownika osk110

 W dniu 17 maja 2013 roku w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się kolejne, piąte spotkanie przedstawicieli Resortu Transportu oraz reprezentantów środowiska osk, w którym uczestniczyli:

1.     Andrzej Bogdanowicz – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego; 
2.     Tomasz Piętka – Główny Specjalista w Departamencie Transportu Drogowego; 

Pobierz: Notatka dla Pana Tadeusza Jarmuziewicza Sekretarza Stanu w MiTB i GM w sprawie prac nad kierunkową zmianą przepisów

Obrazek użytkownika osk110

Notatka dla Pana Tadeusza Jarmuziewicza Sekretarza Stanu w MiTB i GM w sprawie prac nad kierunkową zmianą przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z postulatami przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców prowadzących OSK.

notatka-w-sprawie-prac-nad-zmiana-uokp.pdf

Komunikat nr 1 z obrad zespołu roboczego ds. zmian przepisów regulujących funkcjonowanie osk

Obrazek użytkownika osk110

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 marca 2013r zespół pracował w składzie:
MTBiGM / dyr. Andrzej Bogdanowicz ; Tomasz Piętka; Tomasz Berent - przedstawiciel Departamentu Prawnego
LOK / Jerzy Długoszewski
PFSSK / Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos
PIGOSK / Jan Domasik; Wojciech Góra
OIGOSK / Roman Stencel; Zbigniew Popławski; Zbigniew Gryglas

Uzgodniono ( przy sprzeciwie LOK odnośnie pkt. 1 i 6 ) zarekomendowanie do akceptacji kierownictwa Resortu Transportu n/w zagadnienia:

1. rezygnacja ze szkolenia w formie e-learningu ( art. 23 ust.3 ),

Relacja z konferencji PIGOSK w dniu 29.11.2012 r.

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 29 listopada 2012 r. w godz. od 10.00-15.00 w siedzibie Izby w Piastowie przy ul. Piotra Skargi odbyła się Konferencja PIGOSK "Zmiany w systemie szkolenia kierowców".

W Konferencji uczestniczyło ok. 70 osób, a udział wzięli: Główny Specjalista w Departamencie Transportu Drogowego Tomasz Piętka, przedstawiciel WORD w Warszawie Janusz Czaja oraz przedstawiciel PIMOT Dariusz Więckowski, Jacek Bogusławski z SPH CREDO z Piły, Zbigniew Papuga z Firmy LIWONA z Warszawy oraz goście zaproszeni.

Strony

Subskrybuj Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego