Sejmowa Komisja Infrastruktury - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957)

W dniu 09 kwietnia 2014 r.  w sali nr 106 (bud. C) w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957). Na wstępie posiedzenia komiski Infrastruktury Przewodniczący Podkomisji poseł Leszek Aleksandrzak przedstawił informację z prac podkomisji nadzwyczajnej.
 Następnie przystąpiono do szczegółowego czytania i procedowania jednolitego tekstu projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Relacja z dnia 01.04.2014 r. tj. posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu o zmianie ustawy o kierująch pojazdami ( druk nr 1957).

W dniu 01 kwietnia 2014 r. w sali nr 14 (bud. G) w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się ostatnie zamknięte posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu o zmianie ustawy o kierująch pojazdami ( druk nr 1957). Na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej nie uczestniczyli przedstawiciele strony społecznej.

Kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957).

W dniu 20 marca 2014 r. w sali nr 14 (bud. G) w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu o zmianie ustawy o kierująch pojazdami ( druk nr 1957). Na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej rozpatrzono poprawki od poz. 60 do 89.

Relacja z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957) w dniu 19 lutego 2014 r.

W dniu 19 lutego 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957). Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 12 marca br.

Strony

Subskrybuj Aktualności