Senat RP - Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie Rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1957, 2292 i 2292-A).

W dniu 20 maja 2014 roku odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie Rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1957, 2292 i 2292-A).

Komisja przyjęła ww. projekt ustawy. 

Sejm zatwierdził projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ( druki: 1957 i 2292 )

W dniu 9 maja 2014 r. odbyło się 67 posiedzenie Sejmu VII Kadencji . Obrado sejmu przewodniczyli marszałek Sejmu Ewa Kopacz oraz wicemarszałkowie Jerzy Wenderlich i Cezary Grabarczyk.

Sejm rozpatrzył 22 punkt, porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ( druk: nr 1857 i 2202 ).

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, odrzucając dwie poprawki:

 - zniesienie 1,5 % opłaty za prowadzenie egzaminu teoretycznego przez WORD-y

Zaproszenie na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę -sobota, 10.V.2014 r.

MIVA Polska oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zapraszają do udziału kierowców, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego, misjonarzy i wszystkich zatroskanych o bezpieczne polskie drogi na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną  Górę w dniu 10 maja 2014 r.

Zaproszenie zamieszczone jest poniżej.

zaproszenie_pielgrzymka_2014-1.pdf

Sejmowa Komisja Infrastruktury - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957)

W dniu 09 kwietnia 2014 r.  w sali nr 106 (bud. C) w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957). Na wstępie posiedzenia komiski Infrastruktury Przewodniczący Podkomisji poseł Leszek Aleksandrzak przedstawił informację z prac podkomisji nadzwyczajnej.
 Następnie przystąpiono do szczegółowego czytania i procedowania jednolitego tekstu projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Relacja z dnia 01.04.2014 r. tj. posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu o zmianie ustawy o kierująch pojazdami ( druk nr 1957).

W dniu 01 kwietnia 2014 r. w sali nr 14 (bud. G) w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się ostatnie zamknięte posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu o zmianie ustawy o kierująch pojazdami ( druk nr 1957). Na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej nie uczestniczyli przedstawiciele strony społecznej.

Kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957).

W dniu 20 marca 2014 r. w sali nr 14 (bud. G) w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu o zmianie ustawy o kierująch pojazdami ( druk nr 1957). Na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej rozpatrzono poprawki od poz. 60 do 89.

Relacja z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957) w dniu 19 lutego 2014 r.

W dniu 19 lutego 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957). Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 12 marca br.

Strony

Subskrybuj Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego