Relacja z uczestnictwa PIGOSK w XV Konkursie Instruktor Roku 2014.

W dniu 14-15 czerwca 2014 roku Przezes PIGOSK Krzysztof Szymański oraz wiceprezes Marek Gawroński uczestniczyli w rozgrywanym w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Międzychodzie w XV Konkursie Instruktor Roku 2014. PIGOSK wspierała to przedsięwzięcie finansowo i duchowo. Konkurs był zorganizowany na bardzo wysokim poziomie. Pierwsze miejsce zajął Mariusz Pierzynka z Wałbrzych, drugie Sebastian Wróblewski z Krakowa, trzecie Tomasz Zimnoch z Białegostoku. Na zakończenie konkursu bardzo ciekawe wystąpienie miał dr Witold Gacek na temat behawioralnych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Senat RP - Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie Rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1957, 2292 i 2292-A).

W dniu 20 maja 2014 roku odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie Rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1957, 2292 i 2292-A).

Komisja przyjęła ww. projekt ustawy. 

Sejm zatwierdził projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ( druki: 1957 i 2292 )

W dniu 9 maja 2014 r. odbyło się 67 posiedzenie Sejmu VII Kadencji . Obrado sejmu przewodniczyli marszałek Sejmu Ewa Kopacz oraz wicemarszałkowie Jerzy Wenderlich i Cezary Grabarczyk.

Sejm rozpatrzył 22 punkt, porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ( druk: nr 1857 i 2202 ).

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, odrzucając dwie poprawki:

 - zniesienie 1,5 % opłaty za prowadzenie egzaminu teoretycznego przez WORD-y

Zaproszenie na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę -sobota, 10.V.2014 r.

MIVA Polska oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zapraszają do udziału kierowców, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego, misjonarzy i wszystkich zatroskanych o bezpieczne polskie drogi na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną  Górę w dniu 10 maja 2014 r.

Zaproszenie zamieszczone jest poniżej.

zaproszenie_pielgrzymka_2014-1.pdf

Strony

Subskrybuj Aktualności