Pomoc i wsparcie PIGOSK dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W dniu 25 września 2015 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie odbyła się Inauguracja III Roku Szachowego w której uczestniczyli Dyrektor PIGOSK Pan Wojciech Góra, Pani Anna Harazińska Koordynatorka do spraw organizacyjnych ogólnopolskiego projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" i międzynarodowy mistrz szachowy od 2005 Pan Michał Luch z Polskiego Związku Szachowego. W placówce w klasach integracyjnych uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Realcja z przeprowadzonej Konferencji szkoleniowej PIGOSK w Mierkach w dniach 11 - 13.09.2015 r.

Zgodnie z Planem zamierzeń Pigosk na 2015 r., w dniach 11-13 września w Mierkach koło Olsztynka odbyła się coroczna konferencja, na którą zostali zaproszeni Członkowie Izby wraz ze swoimi gośćmi , zarząd Pigosk oraz Goście z różnych instytucji , których działalność i praca powiązane są z kręgami Transportu Drogowego i kierujących pojazdami. Po przyjeździe i zakwaterowaniu w Ośrodku – Kormoran , nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji przez Prezesa PIGOSK - Pana Krzysztofa Szymańskiego , a następnie wystąpienia - wg programu konferencji zaproszonych Gości.

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. szkolenia kierowców

W związku z licznymi zapytaniami Członków PIGOSK,  między innymi w temacie przeprowadzania zajęć z udzielania pierwszej pomocy w załączeniu zamieszczona jest odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dyrektor PIGOSK

W. Góra

Pismo z Departamentu Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS dot. umów zawieranych z członkami komisji egzaminacyjych

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w dniu 26.08.2014 r. wystosowała pismo do ZUS Dapartamentu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wyjaśnieniaproblemu ogólnokrajowego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego po kursie kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Strony

Subskrybuj Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego