Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. szkolenia kierowców

W związku z licznymi zapytaniami Członków PIGOSK,  między innymi w temacie przeprowadzania zajęć z udzielania pierwszej pomocy w załączeniu zamieszczona jest odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dyrektor PIGOSK

W. Góra

Pismo z Departamentu Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS dot. umów zawieranych z członkami komisji egzaminacyjych

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w dniu 26.08.2014 r. wystosowała pismo do ZUS Dapartamentu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wyjaśnieniaproblemu ogólnokrajowego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego po kursie kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Dz.U. 2014 poz. 970, Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Ukazał się już Dziennik Ustaw poz. 970, Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Zgodnie z Art. 15 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia zwyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 4–6 wchodzą w życie z dniem 25 października 2014 r. ( po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia),

     2) art. 1 pkt 12, pkt 16 lit. c oraz pkt 28 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wyjazd szkoleniowo - integracyjny na Białoruś organizowany przez PFSSK

Iformuję, że Polska Federacja Stowarzyszenia Szkół Kierowców organizuje wyjazd szkoleniowo - integracyjny na Białoruś. Szczegóły wyjazdu znajdują się na stronie internetowej PFSSK. Chętnych zapraszam do zapoznania się z programem wyjazdu.

 

Opracował: W. Góra

Ustawa o kierujących pojazdami podpisana przez Prezydenta

Dobra oczekiwana wiadomość - Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał w dniu 16 lipca 2014 r. ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Obecnie pozostaje nam czekać na ogłoszenie ww. ustawy w Dzienniku Ustaw. Od tego terminu liczony będzie termin wejścia jej w życie.

Strony

Subskrybuj Aktualności