Kontrola dwóch Ośrodków Szkolenia Kierowców

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że w dniu 07.03.2008 r. przeprowadzona została kontrola dwóch Ośrodków Szkolenia Kierowców:

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców M.Domasik 07-410 Ostrołęka ul. Kopernika 7/56
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców J. Pasik 13-100 Nidzica ul. Działdowska 1a

Celem kontroli było sprawdzenie OSK pod względem spełnienia wymagań określonych przez PIGOSK w dokumentacji do prowadzenia kursów dokształcających kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy rzeczy i osób.

Wyniki kontroli zostaną przedstawione na zamkniętym forum PIGOSK.

Uruchomienie drugiej linii telefonicznej do biura PIGOSK

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że od dnia 05.03.2008 r. została uruchomiona druga linia telefoniczna do biura PIGOSK (022) 811 04 80. Numer telefonu (022) 676 16 16 jest również aktualny i docelowo będzie wykorzystywany do przesyłania i odbioru wiadomości fax.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech Góra

Poprawiony wzór ,,Podania o przyjęcie na kurs"

Obrazek użytkownika osk110

Na zamkniętym forum zamieszczony jest poprawiony wzór ,,Podania o przyjęcie na kurs", który obowiązuje od 01.03.2008 r.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech Góra

Kontrola trzech Ośrodków Szkolenia Kierowców

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że w dniach 22.02.2008 r. przeprowadzona została kontrola trzech Ośrodków Szkolenia Kierowców:
1. ZRYW II - Ośrodek Szkolenia Kierowców, 35-209 Rzeszów, ul. S. Mikołajczyka 12/8.
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian BARTKOWICZ, Sędziszów Młp.
3. Ośrodek Szkolenia „Markus” Marek Pierzak, 25- 504 Kielce ,ul. Czarnowska 22.

Celem kontroli było sprawdzenie OSK pod względem spełnienia wymagań określonych przez PIGOSK w dokumentacji do prowadzenia kursów dokształcających kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy rzeczy i osób.

III Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje wszystkich Członków Izby, że zgodnie ze Statutem PIGOSK Art. 13 pkt. 2 zwołuje III Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.03.2008 r. o godz. 12.00 w budynku Centrum Konferencyjnego Fabryki Samochodów Osobowych przy ul. Jagiellońskiej 71.
Informacja szczegółowa dotycząca WZ została przesłana do Członków Izby listownie.
Program Walnego Zgromadzenia jest zamieszczony na forum zamkniętym.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech Góra

Zgłoszenia kandydatów na wykładowców

Obrazek użytkownika osk110

Dyrektor PIGOSK informuje, że w biurze Izby przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na wykładowców celem przeszkolenia w zakresie prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy.
Kandydatów należy zgłaszać do biura PIGOSK w terminie do 12.03.2007 r. na fax. (022) 676 16 16.
Dokładny termin szkolenia, miejsce i koszt zostanie przekazany zainteresowanym osobom w terminie późniejszym, po przyjęciu zgłoszeń uczestników szkolenia.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech Góra

Strony

Subskrybuj Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego