III Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje wszystkich Członków Izby, że zgodnie ze Statutem PIGOSK Art. 13 pkt. 2 zwołuje III Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.03.2008 r. o godz. 12.00 w budynku Centrum Konferencyjnego Fabryki Samochodów Osobowych przy ul. Jagiellońskiej 71.
Informacja szczegółowa dotycząca WZ została przesłana do Członków Izby listownie.
Program Walnego Zgromadzenia jest zamieszczony na forum zamkniętym.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech Góra

Zgłoszenia kandydatów na wykładowców

Obrazek użytkownika osk110

Dyrektor PIGOSK informuje, że w biurze Izby przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na wykładowców celem przeszkolenia w zakresie prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy.
Kandydatów należy zgłaszać do biura PIGOSK w terminie do 12.03.2007 r. na fax. (022) 676 16 16.
Dokładny termin szkolenia, miejsce i koszt zostanie przekazany zainteresowanym osobom w terminie późniejszym, po przyjęciu zgłoszeń uczestników szkolenia.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech Góra

Strony

Subskrybuj Aktualności