I edycja szkoleniowa dla Członków Izby

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że w dniu 21.02.2009 r. w Warszawie w budynku Centrum Konferencyjnego Fabryki Samochodów Osobowych przy ul. Jagiellońskiej 71 odbyła się I edycja szkoleniowa dla Członków Izby dotycząca korzystania z programów szkolenia i prezentacji multimedialnej do kwalifikacji wstępnej, uzupełniającej i szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy osób. W szkoleniu uczestniczyło 90 osób.

Notatka ze szkolenia zamieszczona jest na forum zamkniętym.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Kontrola dwóch Ośrodków Szkolenia Kierowców

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że w dniu 20.02.2009 r. przeprowadzona została kontrola dwóch Ośrodków Szkolenia Kierowców:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TURBO”, 62-510 Konin ul. Poznańska 47,
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców i Instruktorów „Markus”, 09-500 Gostynin ul. 3 Maja 15.

Celem kontroli było sprawdzenie OSK pod względem spełnienia wymagań określonych przez PIGOSK w dokumentacji do prowadzenia kursów dokształcających kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy rzeczy i osób. Wyniki kontroli zostaną przedstawione na zamkniętym forum PIGOSK.

Szkolenie dotyczące korzystania z programów szkolenia i prezentacji multimedialnej

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje wszystkich Członków Izby, że w dniu 21.02.2009 r. od godz. 11.00-16.00 w budynku Centrum Konferencyjnego Fabryki Samochodów Osobowych przy ul. Jagiellońskiej 71, zostanie przeprowadzone szkolenie dotyczące korzystania z programów szkolenia i prezentacji multimedialnej do kwalifikacji wstępnej, uzupełniającej i szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy osób.

Na forum zamieszczona jest również informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków PIGOSK.

Wyniki z przeprowadzonych kontroli w OSK

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców informuje, że na forum zamkniętym zamieszczone są wyniki z przeprowadzonych kontroli w OSK przez Urzędy Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy.

Zapraszam do zapoznania się z ich treścią.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Kontrola trzech Ośrodków Szkolenia Kierowców

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że w dniach 19 i 20.11.2008 r. przeprowadzona została kontrola trzech Ośrodków Szkolenia Kierowców:
1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „GRYF“, 64-920 Piła, ul. Śródmiejska 16.
2. Ośrodek Szkolenia Motorowego „MOBIL”, 64-920 Piła, ul. Składowa 3.
3. Nauka Jazdy „PRAFKO”, 85-435 Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy 37.

Posiedzenie grupy roboczej PIGOSK

Obrazek użytkownika osk110

W dniach 24-25.10.2008 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie grupy roboczej PIGOSK złożonej z 10 przedstawicieli Członków Izby , która przygotowała propozycje zmian do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami Dz. U. Nr 217 z dnia 27.X.05 r.
Szczegóły na temat pracy grupy roboczej zostaną przedstawione na forum zamkniętym.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Kontrola trzech Ośrodków Szkolenia Kierowców

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że w dniu 20/21.10.2008 r. przeprowadzona została kontrola trzech Ośrodków Szkolenia Kierowców:
1. Ośrodek Szkolenia Kierowców P.H.U. „ROTRANS“, 37- 400 Nisko, Ul. Rzeszowska 3.
2. „OMEGA” Transport, Handel, Usługi 37-100 Łańcut, ul. Wróblewskiego 22.
3. „ZRYW II” Ośrodek Szkolenia Kierowców, 35-209 Rzeszów, ul. Mikołajczyka 12/8

Kontrole w czterech Ośrodkach Szkolenia Kierowców

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że zostały przeprowadzone kolejne kontrole w czterech Ośrodkach Szkolenia Kierowców:
1. ZPK MARKAB, 95-100 Zgierz ul. Wiosny Ludów 26a,
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Birlet 98-300 Wieluń ul. Roweckiego 33,
3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „D. Śmiarowski”, 80-425 Gdańsk ul. Mickiewicza 5/7,
4. Szkoła Jazdy „AMATOR” Jacek Kandulski, 83-100 Tczew ul. Chłodna 18.

Umowa generalna pomiędzy PIGOSK a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje wszystkich Członków Izby, że w dniu 08.08.2008 r. w Łodzi została zawarta umowa generalna pomiędzy PIGOSK a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Umowa określa warunki programu oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i związanych z prowadzoną działalnością. Szczegółowa informacja zamieszczona jest w zakładce ubezpieczenia grupowe.
Zapraszam do zapoznania się z jej treścią.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Kontrola realizacji kursu dokształcającego w OSK MOTOREX

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że w dniu 05.09.2008 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PIGOSK Pan Krzysztof Bandos przeprowadził kontrolę realizacji kursu dokształcającego prowadzonego przez OSK ,,MOTOREX" Czesław Swaryczewski, Olsztyn, ul. Jagiellończyka 20/20 w m. Bartoszyce,ul. Grota-Roweckiego 2.
Wyniki kontroli zostaną przedstawione na zamkniętym forum PIGOSK.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Strony

Subskrybuj Aktualności