Informacja o chorym Michale Dąbrowskim z Ostrołęki

Obrazek użytkownika osk110

Na naszej stronie zamieszczamy informację o chorym Michale Dąbrowskim z Ostrołęki, który jest wnukiem jednego z członków Izby. Zdajemy sobie sprawę, że leczenie dzieci chorych pochłania duże koszty finansowe związane z rehabilitacją. W związku z tym występujemy z apelem do wszystkich członków PIGOSK , aby wesprzeć Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z dopiskiem: 8445 darowizna na leczenie i rehabilitację Michała Dąbrowskiego Ostrołęka.

Zaktualizowane sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej infrastruktury

Obrazek użytkownika osk110

W zakładce materiały na stronie www.pigosk.pl znajduje się zaktualizowane sprawozdanie z dnia 15 grudnia 2009 r. podkomisji nadzwyczajnej infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw. Zapraszam do zapoznania się z jej treścią.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Kontrola jednego Ośrodka Szkolenia Kierowców

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że w dniu 11.12.2009 r. przeprowadzona została kontrola jednego Ośrodka Szkolenia Kierowców:

1.Ośrodek Kształcenia Zawodowego Maciej Kamiński, 28-600 Jędrzejów, ul. Reymonta 20.

Celem kontroli było sprawdzenie OSK pod względem spełnienia wymagań określonych przez PIGOSK w dokumentacji do prowadzenia kursów dokształcających kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy rzeczy i osób.
Wyniki kontroli zostaną przedstawione na zamkniętym forum PIGOSK.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Informacja z II posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej

Obrazek użytkownika osk110

Na forum zamkniętym PIGOSK zamieszczona jest informacja z II posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej 03.XII.09 w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Zapraszam do zapoznania się z jej treścią.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Relacja ze szkolenia PIGOSK w Warszawie

Obrazek użytkownika osk110

W ubiegłym tygodniu pod kierownictwem Aleksandra Igielskiego w siedzibie PIGOSK w Warszawie o godz. 10,00 odbyło się szkolenie Członków Izby dotyczące szkolenia kierowców zawodowych z jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. z późn. zmianami. Nad przygotowaniem całości czuwał dyrektor Wojciech Góra wraz z biurem organizacyjnym.

Tematyka spotkania wzbudziła ogromne zainteresowanie Członków Izby efektem, czego był udział 148 osób.

Zaproszenie statutowych członków do udziału w szkoleniu

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców informuje, że zgodnie z planem szkolenia ma zaszczyt zaprosić statutowych członków (lub prawnych pełnomocników) w dniu 07 listopada 2009 r. do udziału w szkoleniu dotyczącym szkolenia kierowców zawodowych z jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. z późn. zmianami.

Pismo skierowane do Ministra Finansów RP w sprawie projektu ustawy o podatku od towarów i usług

Obrazek użytkownika osk110

W nawiązaniu do informacji przekazanej na szkoleniu w dniu 07.11.2009 r. w sprawie pisemnych protestów PIGOSK, poniżej przedstawiam pismo skierowane do Ministra Finansów RP w sprawie projektu ustawy o podatku od towarów i usług. Takie samo pismo zostało również złożone do Sejmowej Komisji Stałej Finansów Publicznych.

Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma.

Pisma Prezesa Izby przesłane do Prezesa Rady Ministrów

Obrazek użytkownika osk110

Na forum zamkniętym PIGOSK zamieszczone są pisma Prezesa Izby przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury i wszystkich Członków Komisji. Zapraszam do zapoznania się z ich treścią.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Zamiana obecnie dostarczanego podręcznika ,,Przewóz rzeczy" na nową książkę

Obrazek użytkownika osk110

Zarząd PIGOSK informuje, że od dnia 17.09.2009 r. nastąpiła zamiana obecnie dostarczanego podręcznika ,,Przewóz rzeczy" na nową książkę pt. ,,Vademecum Profesjonalnego Kierowcy Zawodowego". Ww. podręcznik jest pomocą szkoleniową na kursach dokształcających kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy organizowanych przez PIGOSK.
Dostawa podręcznika będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA

Strony

Subskrybuj Aktualności