Czy opłaca się jeździć TIR-em! Artykuł w tygodniku ,,MOTOR" nr 13/2017

W tygodniku ,,MOTOR" nr 13/2017 z dnia 27.03.2017 r. zamieszczony jest artykuł na temat braku kierowców zawodowych na rynku kierowców w Polsce. Autorzy artykułu przedstawiają koszty uzyskania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy TIR-a i autobusu oraz obecną sytuację i przyczyny niedoboru pracowników.

Zdjęcie zamieszczonego artykułu:

Relacja z posiedzenia XII Walnego Zgromadzenia PIGOSK w dniu 24.03.2017r.

W dniu 24.03.2017 r. w Piastowie odbyło się XII WZ PIGOSK. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 42 Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz 17 Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia reprezentowanych przez pełnomocników. Łącznie wydano 59 mandatów do głosowania. Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Krzysztofa Szymańskiego, który przywitał wszystkich przybyłych członków PIGOSK. „Komisja ze swego grona wybrała na Przewodniczącego Pana Jana Domasika".

Brak kierowców zawodowych zagrożeniem dla polskiego transportu drogowego - w programie ,,Raport TVN Turbo"

W dniu 1 marca br. w programie telewizyjnym ,,Raport TVN Turbo" został przedstawiony problem branży transportowej dotyczący braku kierowców zawodowych. Dowiadujemy się z raportu, że obecnie potrzeba ok. 100 tyś. kierowców ciężarówek i to na już.  Przedstawiciele branży przewozowej zabiegają, aby w Polsce kształciło się ich przyszłych pracowników. Dowiadujemy sie z raportu, że kierowca jest dziś bardzo poszukiwany.

Porozumienie o współpracy pomiędzy PIGOSK a, WAT

W dniu 14 października 2016 r.  Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców i Wojskowa Akademia Techniczna z siedzibą w Warszawie zawarły porozumienie wszechstronnej współpracy w zakresie posiadanych uprawnień i możliwości, określonych działalnością statutową. W szczególności Strony współpracować będą w zakresie poprawy efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym w branży motoryzacyjnej.

XVII Ogólnopolski Konkurs Instruktor Roku 2016 „Stawiamy na profesjonalizm” zakończony.

W dniach 16 – 17 września 2016 r. został rozegrany w Warszawie ,,XVII Ogólnopolski Konkurs, Instruktor Roku 2016” zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców wspierała tą imprezę i nasi członkowie w niej uczestniczyli. W bieżącym roku z ramienia Warszawskiego Stowarzyszenia OSK, głównym organizatorem był Jan Szumiał, aktywny członek założyciel naszej organizacji.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

 Wojskow Akademia Techniczna od marca  2016 r. jest partnerem Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w ramach  Klastra Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzięki kompleksowej współpracy instytucji naukowych i jednostek badawczo – rozwojowych, zapewniamy wymianę wiedzy i doświadczeń przez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych oraz inicjowanie paneli dyskusyjnych ze szczególnym uwzględnieniem  tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Strony

Subskrybuj Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego