Czy opłaca się jeździć TIR-em! Artykuł w tygodniku ,,MOTOR" nr 13/2017

W tygodniku ,,MOTOR" nr 13/2017 z dnia 27.03.2017 r. zamieszczony jest artykuł na temat braku kierowców zawodowych na rynku kierowców w Polsce. Autorzy artykułu przedstawiają koszty uzyskania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy TIR-a i autobusu oraz obecną sytuację i przyczyny niedoboru pracowników.

Zdjęcie zamieszczonego artykułu:

Relacja z posiedzenia XII Walnego Zgromadzenia PIGOSK w dniu 24.03.2017r.

W dniu 24.03.2017 r. w Piastowie odbyło się XII WZ PIGOSK. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 42 Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz 17 Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia reprezentowanych przez pełnomocników. Łącznie wydano 59 mandatów do głosowania. Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Krzysztofa Szymańskiego, który przywitał wszystkich przybyłych członków PIGOSK. „Komisja ze swego grona wybrała na Przewodniczącego Pana Jana Domasika".

Brak kierowców zawodowych zagrożeniem dla polskiego transportu drogowego - w programie ,,Raport TVN Turbo"

W dniu 1 marca br. w programie telewizyjnym ,,Raport TVN Turbo" został przedstawiony problem branży transportowej dotyczący braku kierowców zawodowych. Dowiadujemy się z raportu, że obecnie potrzeba ok. 100 tyś. kierowców ciężarówek i to na już.  Przedstawiciele branży przewozowej zabiegają, aby w Polsce kształciło się ich przyszłych pracowników. Dowiadujemy sie z raportu, że kierowca jest dziś bardzo poszukiwany.

Porozumienie o współpracy pomiędzy PIGOSK a, WAT

W dniu 14 października 2016 r.  Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców i Wojskowa Akademia Techniczna z siedzibą w Warszawie zawarły porozumienie wszechstronnej współpracy w zakresie posiadanych uprawnień i możliwości, określonych działalnością statutową. W szczególności Strony współpracować będą w zakresie poprawy efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym w branży motoryzacyjnej.

Strony

Subskrybuj Aktualności